11001_2.jpg
Provider image

We doen uit de doeken hoe u een goede fondsenwerving kan opstarten en waar u zeker aan moet denken voordat u begint. Fondsen werven heeft vooral met geld te maken. Het inzamelen van geld kan uiteraard alleen maar slagen als uw organisatie bij de mogelijke donors het nodige vertrouwen heeft verworven. Daarbij moeten mogelijke schenkers ervan overtuigd zijn dat de gelden die ze overmaken optimaal en nuttig zullen besteed worden. Privégelden zijn voor veel instellingen en organisaties een noodzakelijke aanvulling van de overheidssteun. Hardliners zijn echter van oordeel dat het de taak van de overheid is om in te staan voor een aantal voorzieningen in de social-profitsector. De inbreng van privégelden is volgens hen uit den boze en leidt er alleen maar toe dat de overheid zich ontheven voelt van een van haar basisverantwoordelijkheden. De realiteit is vandaag echter dat de overheid niet meer bij machte blijkt te zijn om financieel te voorzien in alle financiële noden van de instellingen uit de social-profitsector. In het beste geval komt er een opstartfinanciering of worden de meest elementaire werkingskosten door de overheid gefinancierd. Voor de rest moeten heel wat instellingen en organisaties de boer op, op zoek naar externe financiering. Er zijn zelfs organisaties die voor hun basiswerking van deze privégelden afhankelijk zijn. Fondsenwerving is een begrip dat uit de Verenigde Staten is overgewaaid naar Europa. Veel meer dan bij ons zijn burgers in de Verenigde Staten ervan overtuigd dat iedereen in de mate van zijn mogelijkheden mee moet instaan voor de financiering van sociale, culturele, politieke of religieuze projecten. Fundraising is daar dan ook een bekend begrip.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.