10905_8.jpg
Provider image

Het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) geeft het sociale huurstelsel in Vlaanderen vorm. Het is de praktische vertaling van het decretale kader in zake sociaal wonen dat vervat zit in de Vlaamse Wooncode. In deze content wordt het KSH vanuit het oogpunt van de sociale huisvestingsmaatschap­pijen bekeken. De bedoeling is inzicht verschaffen over de regels voor het huren van een sociale woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij. We hebben niet de bedoeling om in detail alle bepalingen uit het KSH te behandelen, laat staan dat we alle interpretatieproblemen willen uitklaren. Wel willen we op heldere wijze de grote lijnen van het sociaal huurstelsel zoals het wordt gehanteerd door sociale huisvestingsmaatschappijen toelichten. We doen dit op basis van de verschillende stappen die een toekom­stige sociale huurder zet op weg naar een sociale woning. Grotendeels volgt het KSH een gelijkaardige opbouw. We geven de regelgeving weer, maar vertalen ze ook naar de praktijk waar kandidaat-huurders, huurders, bestuurders, medewerkers, welzijnsactoren, gemeentes en OCMW’s mee geconfronteerd worden.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.