COVER_pocket_facilitymanagement_omgevingsvergunning-HR_DEF_Front.jpg
Provider image

Over de omgevingsvergunning en haar verschillende aspecten werd al heel wat geschreven. Toch zijn er nog steeds veel vragen, zowel naar het waarom als het hoe. Deze samenvattende content probeert zowel de ontstaansgeschiedenis van de omgevingsvergunning te duiden als de redenen waarom de digitale behandeling verloopt zoals dat vandaag het geval is. Vanuit die optiek werd gekozen voor drie benaderingen: een algemeen overzicht van de werking van het Omgevingsloket, de aanpak van centrumstad Aalst en een juridische duiding van de omgevingsvergunning zelf. Om ook de andere actoren te betrekken bij de opzet en een ruimere invalshoek te verkrijgen, werden de ontwerpteksten bezorgd aan de provincie Vlaams-Brabant, een kleinere stad Dilsen-Stokkem en het studiebureau Sweco, dat zowel ervaring heeft met stedenbouwkundige handelingen als milieuactiviteiten.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.