gemeenten-20en-20ocmw.PNG
Provider image

De regelgeving over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (BBC) is bijgestuurd. Deze handige content bundelt alle relevante regelgeving voor de gemeenten en OCMW’s: De bepalingen over BBC van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en de memorie van toelichting bij het decreet Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (BVR) en het verslag aan de Vlaamse Regering bij het BVR Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering De schema’s van de beleidsrapporten en de rekeningenstelsels

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.