Burger-20en-20bestuur-20cover_1.jpg
Provider image

De laatste decennia is de burger steeds mondiger geworden, wat heeft geleid tot een transparanter beleid. Toch lijkt de burger, ondanks alle inspanningen, steeds cynischer tegenover het beleid. Degelijk besturen is dus geen sinecure – zoals ook proefondervindelijk is bewezen de laatste jaren. Deze content is pnieuw grondig bijgewerkt. Een nieuw deel over inspraak, participatie, interactief beleid en coproductie is toegevoegd. We hebben ook rekening gehouden met de meest recente literatuur en evoluties. Enkele vragen die we beantwoorden: Hoe zit de complexe relatie tussen burger en bestuur eigenlijk in elkaar? Hoe groot is het maatschappelijke draagvlak voor de regelgeving waar u mee bezig bent? Hoe empathisch communiceert u? Leidt meer transparantie altijd tot een betere kwaliteit van democratische controle? Hoe past een overheid de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toe bij het voorbereiden en het nemen van een besluit? Hoe interpreteert de overheid de signalen van de burger in haar streven naar optimale dienstverlening? Een essentieel hulpmiddel voor al wie betrokken is bij het maatschappelijke debat. Deze content zal u ongetwijfeld helpen om het functioneren van een democratische rechtsstaat beter te begrijpen.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.