Bouwen-20aan-20een-20breed-20sociaal-20beleid.jpg
Provider image

We geven lokale besturen duidelijke inzichten en concrete handvaten voor een krachtig sociaal beleid. De sociale grondrechten vormen de basis van het boek. Alle overheden in dit land hebben immers de verplichting om een beleid te ontwikkelen dat die rechten realiseert. De centrale gedachte is dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Dat recht wordt vertaald in het recht op arbeid, het recht op sociale bescherming en juridische bijstand, op een behoorlijke huisvesting, op onderwijs, op een gezond leefmilieu en op culturele en maatschappelijke ontplooiing. Deze content biedt ons in de toekomst de mogelijkheid om dieper in te gaan op belangrijke thema’s. De invalshoek is zeer breed en biedt heel wat mogelijkheden voor gemeenten en OCMW’s. Deze brede aanpak maakt ook duidelijk dat sociaal beleid een gemeenschappelijke opdracht is van gemeente en OCMW en dat het niet kan toegewezen worden aan één dienst of binnen de bevoegdheid valt van één schepen of de OCMW-voorzitter.  In onze reeks worden uitgediepte bijdragen gebundeld gepubliceerd. De publicaties – die u kunt verzamelen in een kaft – worden telkens opgebouwd rond een centraal thema, dat gekaderd wordt in een editoriaal. Per publicatie zal de kernredactie samenwerken met enkele gastredactieleden die zich profileren op het thema. De volgende titels verschenen al in de reeks: Netwerken & regie Vermaatschappelijking Kinderrechten en grondrechten:een inleiding Zal verschijnen: Kinderrechten en grondrechten: beleidspraktijk

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen Abonneren

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.