Provider image

Deze wet heft de wet 02.06.1856 betr. de bevolkingsregisters, gewijzigd bij de wet 04.07.1962 en bij de wet 01.08.1985 op. Het plaatst de bevolkingsregisters terug in het midden van verschillende wetgevingen, die van de inschrijving in het bevolkingsregister, een substantieel vormelement gemaakt hebben. De betrekkingen tussen het rijksregister en het bevolkingsregister worden ook bepaald. De wet geeft ook de bevoegdheid aan de Koning of aan de Minister voor de volgende materies: de grenzen…

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.