Ben je burgemeester, algemeen directeur, lid van de Algemene Vergadering van de VVSG vzw, lid van onze Raad van Bestuur? Daag je ons mee uit om onze visie en strategie scherp te stellen?

Wellicht ben je het nieuwe beleidsakkoord aan het afwerken, met de bijbehorende meerjarenplanning? Misschien heb je hierbij ook een grootschalige participatie-oefening gerealiseerd om dit beleidsakkoord grondig uit te diepen en te verfijnen? Proficiat! Ook de VVSG, jouw ledenorganisatie, is daar nu mee bezig. 

We hebben ons nieuwe bestuurdersmodel al vernieuwd waardoor we nu meer dan 120 bestuurders actief betrekken in onze besluitvorming. Deze grondige hervorming toont aan hoe belangrijk we het vinden om als vereniging de krachten van al onze besturen te verbinden en uit te dragen. Daarom zorgden we bij de start van de nieuwe legislatuur ook voor een feestelijk startmoment in Antwerpen waar jullie met meer dan achthonderd lokale bestuurders op het podium van de Elisabethzaal meer respect vroegen voor onze sterke lokale rol en onze gedreven beleidsverantwoordelijken. Voor het eerst schreven we op participatieve wijze het VVSG-memorandum gericht aan de nieuwe Vlaamse en federale regering. Onder andere het pensioendossier neemt hierbij een belangrijke plaats in, net zoals het gemeentefonds, maar even goed het pleidooi voor een regio-bonus. Met zijn allen staan we de volgende zes jaar voor grote financiële uitdagingen, maar ook de verwachtingen die de inwoners aan jou als manager, leidinggevende of beleidsverantwoordelijke stellen, zijn immens.  

Als organisatie willen we graag dicht bij je staan. Daarom zetten we dit najaar nog een (participatieve) stap verder. Op het einde van dit jaar vieren we het 25-jarige bestaan als VVSG. Tegelijk willen we ook een sterke doorstart maken en met een strategie vertrekken waar jij als lid je de volgende zes jaar volledig kan achter scharen. Deze strategie is een instrument om onze organisatie verder te versterken en om beter in te springen op wat jullie verwachten van onze belangenbehartiging en dienstverlening.

We willen daarom graag op jou een beroep doen. We willen je uitgesproken mening kennen. Frisdenkers met een ongedwongen blik kunnen de voorgestelde strategie verbeteren door ze uit te dagen en te verrijken met hun persoonlijke visie. In onze eerste algemene vergadering van juni hebben we hiervoor al een aanzet geleverd en deze strategie afgetoetst. Sindsdien hebben we dit verder concreet en helder uitgewerkt. Nu dagen we alle leden uit om deel te nemen aan de volgende ronde, die van de confrontatie-arena’s in de loop van september en oktober.

Jij bent voor ons een sleutelfiguur, daarom hebben we je er graag bij. Maar we willen werken met beperkte groepen. Snel inschrijven is dus de boodschap.

Wat kun je verwachten? We nemen je mee op ons traject, we lichten de tussentijdse resultaten toe en vertellen hoe we tot deze strategie en deze richting zijn gekomen. Dan verzamelen we op diverse manieren al jullie vragen, bedenkingen, verfijningen en voorbeelden over een aantal cruciale thema’s die de richting van de VVSG verder zullen bepalen. Met jouw input schaven we de strategienota in opbouw bij.

Werk je mee? Schrijf je dan meteen in

  • Dinsdag 17 september van 13.30 tot 16.30 uur in Mechelen: Congrescentrum Lamot - Van Beethovenstraat 8/10 B - 2800 Mechelen www.lamot-mechelen.be (30 personen)
  • Donderdag 19 september van 13.30 tot 16.30 uur in Oostkamp: OostCampus - Siemenslaan 1 - 8020 Oostkamp (30 personen)
  • Dinsdag 24 september van 13.30 tot 16.30 uur in Hasselt: ’t Scheep - Limburgplein 1 - 3500 Hasselt (30 personen)
  • Dinsdag 8 oktober van 09.30 tot 12.30 uur in Brussel: zaal 5.01 Huis Madou – Bischoffsheimlaan 1-8 - 1000 Brussel, (24 personen)
  • Donderdag 10 oktober 14.00 tot 17.00 uur in Brussel: zaal 5.01 Huis Madou – Bischoffsheimlaan 1-8 - 1000 Brussel, (24 personen)
  • Donderdag 15 oktober 14.00 tot 17.00 uur in Brussel: zaal 5.04 Huis Madou – Bischoffsheimlaan 1-8 - 1000 Brussel, (24 personen)

Noteer zeker ook donderdagavond 5 december 2019 in je agenda: dan brengen we het resultaat van het nieuwe strategische plan en vieren we ons 25-jarig bestaan.  Dit wordt meteen ook onze eerste Staten-Lokaal! Een persoonlijke uitnodiging volgt nog. 

Sessies

17 sep '19
19 sep '19
24 sep '19
08 okt '19
10 okt '19
15 okt '19