Op 27 augustus organiseert het Agentschap Innoveren en Ondernemen in Brussel een infosessie over de nieuwe City of Things oproep.

Steden en gemeenten kunnen tot maximaal 300.000 euro subsidie ontvangen voor lokale smart city-projecten. Dit bedrag is grotendeels bestemd voor het inkopen van externe expertise en ondersteuning bij de totstandkoming en uitrol van het project.

Alle lokale besturen die graag meer info willen over de oproep of graag een mogelijk projectidee aftoetsen met anderen zijn welkom op de infosessie. Inschrijven kan via de website van Vlaio.

Een project indienen kan nog tot 1 oktober.

Komen in aanmerking: projecten die een antwoord willen bieden op een maatschappelijk probleem of een lokale uitdaging (op vlak van zorg, samenleven, mobiliteit, veiligheid, klimaat, vrije tijd…) en waarvoor het bestuur gebruik wil maken van het Internet of Things, (open) data of andere innovatieve technologie. Projecten met als doel het louter digitaliseren of automatiseren van processen of oplossingen komen niet in aanmerking. Samenwerking met externen (ondernemingen, kennisinstellingen…) is een belangrijke voorwaarde. Bovendien moet het project een voldoende innovatief karakter hebben. Het gaat hierbij niet over het aankopen van reeds bestaande marktklare oplossingen of zogenaamde 'off-the-shelf'-technologie, tenzij deze oplossingen nog gevalideerd moeten worden in een (nieuwe) gebruikersomgeving.

Jouw lokaal bestuur moet in zijn aanvraag kunnen aantonen dat het de oplossing effectief wil implementeren/aanbesteden. Dat kan doordat de concrete doelstelling of het project opgenomen is in het bestuursakkoord en/of dat er reeds in budget voorzien is voor de implementatie.

Ben je op zoek naar inspiratie voor deze oproep? Neem dan zeker eens een kijkje op onze smart city-website of scrol door de vele smart city-praktijken in onze Vlaamse steden en gemeenten.

Sessies

Geen resultaten