'Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting' staat sinds 1993 in artikel 23 van de Belgische Grondwet te lezen. Ook de Vlaamse Wooncode gaat uit van dit woonrecht: 'Iedereen heeft recht op menswaardig wonen,' staat er.

De lokale besturen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het mee realiseren van dit woonrecht. Daarvoor hebben zij een coƶrdinerende functie gekregen. Zij moeten de verschillende partijen die op lokaal vlak bezig zijn met de thema's 'huisvesting' en 'wonen' rond de tafel krijgen en zorgen dat er een samenhangend beleid wordt gevoerd. Deze 'regisseursrol' wordt door Vlaamse regelgeving versterkt. Zo moet het lokaal toewijzingsreglement, het reglement waarin de toekenning van sociale woningen wordt geregeld, worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Daarnaast heeft de gemeente een aantal belangrijke uitvoerende taken op het vlak van betaalbaar wonen, kwaliteitsbewaking en de dienstverlening naar de burger.

Lokaal woonbeleid is per definitie integraal. 'Wonen' heeft belangrijke raakvlakken met andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening, leefbaarheid, wonen voor ouderen (ouderenbeleid), energie, welzijn, ...

Bent je lokaal mandataris of werk je voor een lokaal bestuur en heb je vragen rond woonbeleid, neem dan contact op met Joris Deleenheer.

Recente kennisitems

Kennisitem - 11-04-2019
22.03.2019 Dec. wijz. dec. 31.01.2014 betr. opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid en een specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant aan de provincie Vlaams-Brabant
# Wonen, Wonen en verbouwen read.more
Kennisitem - 20-03-2019
26.02.2019 MB tot uitvoering van het BVR 21.12.2018 tot instelling van een aanpassingspremie voor woningen
# Wonen, Wonen en verbouwen read.more
Kennisitem - 20-03-2019
26.02.2019 MB wijz. art. 7 en 8 van het MB 05.09.2017 houdende vaststelling van het kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiƫle kader ter uitvoering van art. 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 14.07.2017
# Wonen, Wonen en verbouwen read.more
Kennisitem - 20-03-2019
26.02.2019 MB tot uitvoering van het BVR 21.12.2018 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning
# Wonen, Wonen en verbouwen read.more