Beeldvorming en de effecten op de arbeidsmarktpositie

Met dit ESF-project wil de VVSG een dienstverlening ontwikkelen die positief inwerkt op de beeldvorming over leefloners op de arbeidsmarkt. De VVSG wenst zo de arbeidsmarktinschakeling van deze precaire doelgroep te faciliteren en daarmee ook hun welzijn en dit liefst op duurzame wijze.

Concreet ontwikkelen wij een nieuwe dienst, 'Tornar' genaamd. Deze dienst vormt een schakel tussen de werkzoekende en de werkgever en gaat met hen beiden aan de slag. Door alternatieve gespreksmethodieken te gebruiken, benaderen we het gesprek tussen werkzoekende en werkgever op een andere manier, om zo tot een mogelijke match komen.

Dit ESF-project is experimenteel van aard waardoor we tijdens het project bijsturen waar nodig. Dit doen we door gebruik te maken van Service Design methodieken. Meer details

Info: joke.vandewalle@vvsg.be of peter.cousaert@vvsg.be

Instrumenten voor een lokaal werkgelegenheidsbeleid

Heel wat lokale besturen zijn vragende partij om zelf een actieve rol op te nemen in het lokaal arbeidsmarktbeleid, inclusief de uitvoering ervan, zodat dit nauwkeuriger aansluit is op de lokale sociaal-economische realiteit en maatschappelijke noden. 

Als overheidsniveau dat het dichtst bij de burgers staat hebben lokale besturen sneller voeling met de noden en problemen op de lokale arbeidsmarkt, of het nu gaat om individuele werkzoekenden of ondernemers, of om identificeerbare sociale groepen die om extra inspanningen vragen willen ze ingeschakeld geraken in onze samenleving. 

Afstemming en samenwerking tussen Vlaanderen, VDAB, het departement Werk en Sociale Economie en de lokale besturen, met de nodige manoeuvreerruimte voor die lokale besturen, zijn daarvoor onontbeerlijk. Met dit project gaan we op zoek naar een aanpak en de bijhorende institutionele context waarin die afstemming en samenwerking best gedijt. We inspireren ons daarvoor op goede en minder goede praktijken in binnen- en buitenland. Meer details. 

Inmiddels zit het project in een eindfase en zijn zowel het eindrapport als de praktijkgids beschikbaar. Hier vind je ook een korte presentatie.

Info: eric.dehouwer@vvsg.be of ann.jughmans@vvsg.be

 

Recente items

Werk en Activering 1
Kennisitem - 21-04-2022
Werk en Activering
# Oekraïne, Werk, Tijdelijke Werkervaring , Werk: Europa, Wijk-werken, Werk: beleidsontwikkelingen, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid, Werken en ondernemen, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 30-04-2021
08.04.2021 Wet wijz. van de organieke wet 27.12.1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen
# Financi├źn, Europa, Sociale dienstverlening, Werk: Europa, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 31-03-2021
26.03.2021 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/540 wijz. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 wat betreft bepaalde kennisgevingsverplichtingen, controles ter plaatse met betrekking tot steunaanvragen voor vee en betalingsaanvragen in het kader van
# Europa, Werk: Europa, SDG's, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 30-03-2021
24.03.2021 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/520 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2016/429 wat betreft de traceerbaarheid van bepaalde gehouden landdieren
# Europa, Integrale veiligheid , Werk: Europa, Veiligheid, Internationaal Lees meer