De geplande sessie op 8 november is verplaatst naar donderdag 21 november.

 

OCMW’s komen tussen in de kosten van het verblijf in het woonzorgcentrum, wanneer de eigen middelen van de bewoner onvoldoende zijn. Ook stellen meer en meer kandidaat-bewoners de vraag aan het OCMW om borg te staan voor hun verblijf in het woonzorgcentrum.

Het wettelijk kader van deze borgstellingen en tussenkomsten is geregeld in de OCMW-wet en in een aantal uitvoeringsbesluiten. Er blijft daarnaast echter nog heel wat speelruimte voor het OCMW om zelf de procedure en de specifieke modaliteiten te bepalen.

Tijdens deze vorming bekijken we het wettelijke kader van de borgstelling door het OCMW en van de tussenkomst van het OCMW in de facturen van het woonzorgcentrum.

 

Doelgroep

  • Financieel beheerder van het OCMW
  • Maatschappelijk werkers sociale dienst OCMW
  • Andere medewerkers van het OCMW, woonzorgcentrum, thuiszorgdienst die tussenkomstenen in de facturen van het woonzorgcentrum behandelen

 

Deelnameprijs

  • € 90 (VVSG-leden)
  • € 250 (niet-leden)

 

Info

 

__________

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vorming.

 

Betalen

Je betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

__________

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

Opleidingssessies

21 nov '19