Deze cursus is geannuleerd.

 

Digitalisering, krapte op de arbeidsmarkt, de opkomst van burgerinitiatieven…veranderen onze samenleving maar hebben ook een grote impact op lokale besturen. Daarnaast zien we bestuurlijke herschikkingen zoals samenwerkingen en verzelfstandigingen, fusies, … Deze trends dagen bestuurders en beleidsmedewerkers uit in hun management- en leiderschapskwaliteiten. Sta je mee aan het roer van een veranderingstraject? Ben je enthousiast en wil je je hele organisatie meenemen in die dynamiek? Wens je een succesverhaal te maken van een nieuw lokaal bestuur? Ja, maar hoe?
Geconcentreerd op vier dagen verwerf je theoretische inzichten, praktische vaardigheden en methodieken om organisatieveranderingen met meer kennis van zaken door te voeren. Deze opleiding richt zich uitdrukkelijk tot verantwoordelijken die een sleutelrol (zullen) spelen in veranderingsprojecten van het bestuur. 
 

 

Doelgroep 

Voor verantwoordelijken die een sleutelrol (zullen) spelen in veranderingsprojecten van het bestuur.


Programma 

Dag 1:  De rollen van de 'Change Agent'
Veranderingen doorvoeren vraagt een grote flexibiliteit van degenen die de verandering moeten leiden, we noemen hem of haar hier de change agent. U verwerft inzicht in de verschillende rollen van de change agent, hoe deze elkaar aanvullen en wat hierin de eigen persoonlijke voorkeuren en (ontwikkel)uitdagingen zijn. 
We verdiepen de rol van "betekenis gever": hoe kan u het beeld van de nieuwe organisatie (visie op verandering) wervend binnen het bestuur communiceren? U krijgt handvaten voor een gerichte veranderingscommunicatie.
 
Dag 2: Leiderschap nemen
Leiders van verandering hebben beïnvloedend vermogen nodig en politieke vaardigheden om belangen te verenigen. We onderzoeken de belangen van de verschillende stakeholders en gaan na hoe u macht verwerft, hanteert en deelt doorheen de veranderingen. Je gaat naar huis met inzichten omtrent uw "politieke" vaardigheden en een persoonlijke stakeholdersanalyse van uw veranderingstraject.
 
Dag 3:  Structuur brengen in het veranderingstraject
In deze module staan we stil bij de architectuurprincipes die leidend (kunnen) zijn voor het (her)inrichten van je organisatie in functie van veranderende maatschappelijke noden. We analyseren vanuit deze principes je huidige organisatie, je departement of dienst en reiken methodieken aan om te komen tot herontwerp van je organisatie, je departement of dienst. Verwacht hier vooral een andere kijk op je eigen organisatie, waarbij je wordt ondergedompeld in het werken met structuurprincipes.
 
Dag 4: Weerstand kanaliseren en betrokkenheid creëren
Deze dag maak je proefondervindelijk kennis met een participatie aanpak die je achteraf zelf kan inzetten om betrokkenheid te garanderen en om een management / change agent team te creëren dat gezamenlijk de veranderingen draagt.   

 

Begeleiding 

Daan Sorgeloos superviseert het vierdaags traject en begeleidt de eerste twee dagen. Daan begeleidt al meer dan 10 jaar lokale besturen en maatschappelijke organisaties bij het ontwerp en de implementatie van veranderingstrajecten. Als adjunct professor en academic co-director van de Master Class Change Management van de Antwerp Management School staat hij ook borg voor de wetenschappelijke onderbouw van het traject.
 
Toon Torbeyns adviseert organisatie-ontwikkelingstrajecten in de publieke en de private sector, is gebeten door innovatief organiseren en combineert eveneens consulting met academische ervaring als docent aan de Vrije Universiteit Brussel.

 
Carla Arp heeft bewezen expertise in het begeleiden van teams en individuen doorheen transities, coachen en challengen van leiders. Zij begeleidt de vierde dag van het traject en neemt je mee in een aanpak die focust op het zien van groeiopportuniteiten in mensen en organisaties, het vieren van verwezenlijkingen, motiveren en aanmoedigen van collega's voor de volgende uitdaging.
 
 

Deelnemers 

Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 20.

 

Waar en wanneer (Geannuleerd)

Gent, STAM - Stadsmuseum Gent, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2 
te 9000 Gent - wegbeschrijving 

dinsdag 17 september, dinsdag 1 oktober, dinsdag 15 oktober en donderdag 24 oktober 2019 telkens van 9.30 u tot 16u met een onthaalkoffie vanaf 9 uur.

 
Deelnameprijs 

900 euro per persoon (voor vier dagen opleiding , incl.  documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes)

 

Inschrijven 

Schrijf nu in via http://academie.vvsg.be
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot 10 september 2019.
 

Betaling 

U betaalt na ontvangst van onze factuur.
 

Annuleren 


Annuleren kan kosteloos tot 10 september 2019.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega. 

 

Info inhoudelijk 

Peter Hautekiet,  VVSG-stafmedewerker organisatieontwikkeling
peter.hautekiet@vvsg.be , 02 211.56.46 

 

Info praktisch 

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61
 

Organisatie 

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

Opleidingssessies

17 sep '19