Veel besturen buigen zich over de reorganisatie van de zorg. Scenario's als samenwerken met publieke of private partners, verzelfstandigen in een zorgvereniging of AGB, afstoten, privatiseren en stopzetten van de dienstverlening, passeren de revue. Dit is geen eenvoudige beslissing. Ze bepaalt in welke mate en onder welke voorwaarde onze burgers in de toekomst nog toegang zullen hebben tot zorg.  De gevolgen kunnen binnen tien tot twintig jaar nog voelbaar zijn.

Zo’n strategische beleidsbeslissing vergt een doordachte aanpak. Het financiële is niet de enige invalshoek. Sommige gevolgen kunnen moeilijk financieel gewaardeerd worden. Hoe nemen we die toch mee in de besluitvorming? Hoe brengen we de gevolgen voor de burger in kaart? Waaraan moeten we nog aandacht besteden?

Deze vorming biedt een totaalbeeld van de invalshoeken waarbij een bestuur moet stilstaan. Ze geeft ideeën in verband met de aanpak en wijst op de mogelijke valkuilen. Op het einde van de vorming heb je als deelnemer inzicht in de complexiteit van de beslissing en de manier waarop je die kunt aanpakken. De insteek van deze vorming is praktisch. We reiken ambtenaren een hanteerbare methodiek om dit vraagstuk systematisch te benaderen. Het is zo al moeilijk genoeg.

Enkele vragen die in de vorming aan bod komen:

 • De reorganisatie van de zorg is geen doel op zich. Het is een middel om de lokale beleidsdoelstellingen te realiseren. Hoe verhoudt dit vraagstuk zich ten opzichte van de lokale beleidsdoelstellingen?
 • Hoe brengen we de financiële gevolgen in kaart? Er wordt snel gedacht dat stopzetten of privatiseren besparingen zal opleveren. Is dit ook zo? Is er een goede methode om de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden tegenover elkaar af te wegen? We zoeken hiervoor inspiratie bij technieken die in de economische sector worden gebruikt.
 • Hoe kunnen we de gevolgen voor de burger in kaart brengen? Zullen zijn meer moeten betalen? Zullen ze gemakkelijker toegang hebben tot de dienstverlenging of niet? Het welzijn van de burger is het uiteindelijke doel van het lokaal beleid.
 • Welke gevolgen heeft dit voor het lokaal bestuur? Kan het bestuur nog een eigen beleid voeren of wordt het meer afhankelijk van andere spelers binnen het werkveld?
 • Wat betekent de keuze voor het personeel en voor de andere diensten binnen het lokaal bestuur? 

Deze vorming duurt een dag en richt zich op ambtenaren en zeer geïnteresseerde mandatarissen. Er is daarnaast een avondvorming  die zich uitsluitend richt op mandatarissen. Die is uiteraard korter en legt meer de nadruk op de beleidsmatige aspecten.

Doelgroep

 • algemeen directeurs, verantwoordelijken thuis- en ouderenzorg, diensthoofden thuiszorg, diensthoofden ouderenzorg, directeurs woonzorgcentrum, beleidsmedewerker / stafmedewerker

Begeleiding

 • Dirk Meulemans, VVSG-stafmedewerker management en organisatie

Deelnameprijs

 • € 125, inclusief documentatie, lunch en koffiepauzes
 • Deze vorming is exclusief voor VVSG-leden.​

Betaling

 • Je betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

Info

 • Inhoudelijk
  Dirk Meulemans, stafmedewerker management en organisatie dirk.meulemans@VVSG.be , 02 211 55 87
   
 • praktisch
  Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen gudrun.hellinckx@vvsg.be , 02 211 55 57

Opleidingssessies

05 feb '20
28 apr '20
30 apr '20