Doelgroep : Woonassistenten van Groepen Assistentiewoningen en Serviceflats 

 

Op dit regionaal ondersteuningspunt (ROP) krijgt u de kans om collega's te ontmoeten, ervaringen te delen en zo nieuwe inzichten en een grotere deskundigheid te verwerven. 

De regionale ondersteuningspunten assistentiewoningen focussen op de actuele veranderingen. U krijgt de kans om samen te bekijken hoe crisishulp, overbruggingshulp, rol van de woonassistent, interne afsprakennota, zelfevaluatie, … ingevuld kan worden. Indien er actuele bijsturingen, norminterpretaties, veranderingen van wetgeving etc. zijn, dan wordt dit ook hier toegelicht.

De concrete programma-invulling van elk regionaal ondersteuningspunt is verschillend en wordt gestuurd door de kwesties die deelnemers zelf aan de orde stellen.
De ondersteuningspunten functioneren dankzij de actieve inbreng van elke deelnemer. Daarom vragen wij u uw eigen vragen, casussen, projecten, en ervaringsgegevens uit de praktijk mee te brengen. 


Begeleiding 
Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker 


Wanneer en waar

Antwerpen
Donderdag 20 februari, dinsdag 15 september, donderdag 17 december 2020 telkens van 9u (onthaal) tot 16u
EcoHuis, Turnhoutsebaan 139 te 2140 Borgerhout
bereikbaarheid


Gent
Dinsdag 11 februari, dinsdag 29 september en donderdag 10 december 2020 telkens van 9u (onthaal) tot 16u
Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent
bereikbaarheid


Leuven
Dinsdag 3 maart, dinsdag 22 september en donderdag 3 december 2020 telkens van 9u (onthaal) tot 16u
Jeugdherberg De Blauwput,
Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven
bereikbaarheid


Deelnemers 
We werken met minimaal 5 en maximaal 21 deelnemers.


Deelnameprijs 
255 euro per deelnemer  inclusief broodjeslunch

Inschrijven
Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot één week voor start.

 
Betaling  
Je betaalt na ontvangst van onze factuur.

 
Annuleren
Annuleren kan kosteloos tot één week voor startdatum. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

 
Info inhoudelijk
Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker,
melanie.demaerschalk@vvsg.be, 02 211 55 72


Info praktisch
Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

 
Organisatie
Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

 

 

Opleidingssessies

11 feb '20
20 feb '20
03 maa '20