Elk OCMW wordt geconfronteerd met vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond.
Om hen kwaliteitsvol te kunnen begeleiden, heb je, in de eerste plaats, meer kennis nodig over hetgeen zij meegemaakt hebben en waar zij eventueel mee worstelen.
Om hieraan tegemoet te komen, heeft de VVSG een samenwerking opgezet met Solentra vzw, een organisatie die hierin gespecialiseerd is.

Er worden diverse opleidingen voorzien en ook een reeks van 3 intervisies.
Zo is het de bedoeling dat je eerst basiskennis op doet. Dit kan je door de ‘basisopleiding – de psychosociale impact van migratie’ te volgen.
Het is uiteraard ook mogelijk dat je die basiskennis al bezit omwille van je ervaring en/of eerder gevolgde opleiding(en).

 

Doelgroep

Medewerkers binnen het lokaal bestuur die officieel werknemer van het OCMW zijn:

 • Maatschappelijk werkers en andere medewerkers die vluchtelingen en migranten begeleiden
 • (hoofd)maatschappelijk werkers en diensthoofden sociale dienst/dienst welzijn die betrokken zijn bij de begeleiding van vluchtelingen en migranten
 • Andere OCMWmedewerkers die betrokken zijn bij de begeleiding van vluchtelingen en migranten.

Als je officieel geen werknemer van het OCMW bent of als je een medewerker (professional of vrijwilliger) bent van een organisatie waarmee het lokaal bestuur/het OCMW een overeenkomst heeft gesloten, en je bent ook betrokken bij de begeleiding van vluchtelingen/mensen met een migratieachtergrond, kan je aanvragen om te mogen deelnemen.

Een dergelijke aanvraag kan je doen via mail naar nathalie.deherdt@vvsg.be , VVSG Academie. Er wordt ook verwacht dat je er een korte motivatie bij opneemt: waarom wil jij de opleiding volgen? En wat is de ‘band’ tussen jou/jouw organisatie en het OCMW? Welke afspraken zijn er eventueel gemaakt in dit kader?

Je aanvraag wordt behandeld door de betrokken federale overheidsdiensten. Wij, als VVSG, proberen je zo snel als mogelijk een antwoord te geven. Als het antwoord positief is, kan je je effectief inschrijven.

 

Begeleiding

Een psycholoog van Solentra vzw

 

Als je die basiskennis bezit en/of als je basisopleiding gevolgd hebt, kan je 4 verschillende thematische opleidingen volgen, elk van één dagdeel/een halve dag:

 

 • Dag 1:

Thema 1: Hoe ga je, als hulpverlener, om met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en hun eventuele psychosociale moeilijkheden?
Aan de hand van casussen word je gegidst doorheen het migratietraject van de niet-begeleide minderjarige. De drie fases van het vluchtproces (prémigratie – migratie – postmigratie) worden op deze manier besproken met bijhorende factoren zoals hechtingsproblematieken, trauma en acculturatie. Ook de ontwikkeling van de jongere (voornamelijk de puberteit) en het opgroeien in een migratiecontext zonder ouderlijke omkadering komen aan bod.

Thema 2: Hoe begeleid je een vluchteling/persoon met een migratieachtergrond die te kampen heeft met veranderingen en stress?
In deze opleiding wordt er ingegaan op de fysiologische reactie van het lichaam op chronische stress. Hoe gaan deze jongeren/personen hiermee om? Wat drijft hen ertoe om zichzelf te verminken of verslavende middelen te gebruiken? Wat is de functie van zelfverwonding en middelengebruik? Zijn er adequate coping mechanismen als alternatief? Wanneer kan men spreken van adequate coping? Er zal inzicht geboden worden in functie van automutilatie, de risicofactoren en de cultuurspecificiteit. Tenslotte worden handvaten gegeven hoe je er, als hulpverlener, mee om kan gaan en inadequate coping kan voorkomen.

 • Dag 2:

Thema 3: Hoe ga je, als hulpverlener, om met vermoedens van een mogelijk (complex) trauma (bij vluchtelingen/mensen met een migratieachtergrond)?
De focus in deze opleiding ligt op het (complex) trauma dat foltering is. Hoe kan je, als hulpverlener, in de praktijk omgaan met het complexe trauma? Wat doet trauma met een mens? Welke processen worden in gang gezet: fysiologisch, lichamelijk, in de hersenen, wat betreft emoties en gedrag? Hoe kan je jezelf beschermen en kan je je job blijven uitoefenen? Er worden handvaten omtrent vroegdetectie van trauma meegegeven en a.d.h.v. een casus kan je leren hoe hiermee om te gaan en wanneer (niet) door te verwijzen.

Thema 4: Hoe ga je, als hulpverlener, om met de dynamieken van gezinshereniging bij vluchtelingen/mensen met een migratieachtergrond?
In de opleiding wordt er gekeken naar de dynamieken van de gezinshereniging en de effecten ervan voor de vluchtelingen (schuldgevoel naar achterblijvers toe, wachtperiode, stress) maar ook voor de achterblijvers (onbegrip, hoe ervaren zij het verlaten worden?). Hoe kan je, als hulpverlener, omgaan met de sterke emoties die gepaard gaan met zowel pré- als post-gezinshereniging? De persoonlijke realiteiten en ervaringen van de vluchtelingen inzake gezinshereniging worden in kaart gebracht en vergeleken met de Westerse, soms geromantiseerde, visie erop.

Als cursist, word je uitgenodigd om deze vluchtelingen/mensen met een migratieachtergond te ondersteunen vanuit een empathische en cultuursensitieve blik.

 

Planning van elk dagdeel

De 4 verschillende thematische opleidingen worden als volgt georganiseerd:

 • Thema 1 en thema 2 worden op één dag georganiseerd, respectievelijk in de voor- en de namiddag.
 • Thema 3 en thema 4 worden op één dag georganiseerd, respectievelijk in de voor- en de namiddag.

Je kan deze opleidingen volgen op diverse plaatsen en momenten in Vlaanderen.
Als de opleiding in de voormiddag georganiseerd wordt, is er een onthaal met een welkomstdrankje voorzien, tussen 9u en 9.30u. De opleiding zelf vindt plaats van 9.30u tot 12.30u.
Als de opleiding in de namiddag georganiseerd wordt, vindt deze plaats van 13.30u tot 16.30u.
Telkens is er ook een pauze met een drankje voorzien.
Je kan ervoor kiezen om, op één dag, één thema te volgen, of de beide thema’s, en je kan ervoor kiezen om in te schrijven, met en zonder een lunch.
Je kan er uiteraard ook voor kiezen om 3 of 4 thema’s te volgen (op 2 verschillende lesdagen), telkens ook met en zonder een lunch.

 

Deelnameprijs

Standaard: 150 euro pp - voor 4 thema's (2 volledige dagen) – inclusief lunch.

Op de inschrijvingsmodule kan je een keuze maken uit volgende formules

 • keuze voor 1 thema (voor- of namiddag) zonder lunch 45 euro
 • keuze voor 1 thema (voor- of namiddag) met lunch 50 euro
 • keuze voor 2 thema's (volledige dag) zonder lunch 90 euro
 • keuze voor 2 thema's (volledige dag) met lunch 100 euro
 • keuze voor 4 thema's (2 volledige dag) zonder lunch 140 euro
 • keuze voor 4 thema’s (2 volledige dagen) met lunch 150 euro

 

Maximum aantal deelnemers

Er worden maximaal 15 deelnemers toegelaten, opdat er zo kwaliteitsvol en zo efficiënt mogelijk kennisoverdracht kan plaatsvinden.

 

Waar en wanneer

Gezien de evolutie van het coronavirus en het belang om de besmetting tegen te gaan zien we de noodzaak enkele vorming dan ook uit te stellen. Dit betreft alle vormingen gepland tot en met april 2020.
 

West-Vlaanderen

 • OCMW Brugge, Hoogstraat 9, 8000 Brugge
 • onthaal om 9 uur , start om 9.30 tot 12.30 uur – lunch –  start om 13.30 tot 16.30 uur
 • vrijdag 15 mei en maandag 15 juni 2020
   
 • Wu Wei: Kongoweg 23, 8500 Kortrijk
 • onthaal om 9 uur , start om 9.30 tot 12.30 uur – lunch –  start om 13.30 tot 16.30 uur
 • vrijdagen 28 augustus en 4 september 2020
   
 • CC Kruispunt: Maria Doolaeghestraat 2b, 8600 Diksmuide
 • onthaal om 9 uur , start om 9.30 tot 12.30 uur – lunch –  start om 13.30 tot 16.30 uur
 • maandag 9 november en vrijdag 27 november 2020

Vlaams-Brabant

 • Vlaams-Brabant: VHJ De Blauwput, Martelarenlaan 11A ,3010 Leuven
 • onthaal om 9 uur , start om 9.30 tot 12.30 uur – lunch –  start om 13.30 tot 16.30 uur
 • vrijdag 17 april en maandag 04 mei 2020
   
 • WZC Breugheldal: Itterbeeksebaan 208, 1701 Itterbeek
 • onthaal om 9 uur , start om 9.30 tot 12.30 uur – lunch –  start om 13.30 tot 16.30 uur
 • Maandag 8 juni en vrijdag 25 september 2020
   
 • WZC ’t Spelthof: Kerkstraat 5, 3211 Lubbeek
 • onthaal om 9 uur , start om 9.30 tot 12.30 uur – lunch –  start om 13.30 tot 16.30 uur
 • Vrijdagen 30 oktober en 20 november 2020

Antwerpen

 • WZC Bilzenhof, Lange Beeldekensstraat 50, 2060 Antwerpen
 • onthaal om 9 uur , start om 9.30 tot 12.30 uur – lunch –  start om 13.30 tot 16.30 uur
 • vrijdag 24 april en maandag 11 mei 2020

Oost-Vlaanderen

 • Het Achterhuis: Diksmuidestraat 41, 9000 Gent
 • onthaal om 9 uur , start om 9.30 tot 12.30 uur – lunch –  start om 13.30 tot 16.30 uur
 • Maandagen 18 mei en 22 juni 2020
   
 • CC De Herbakker: Pastoor De Nevestraat 10 9900 Eeklo
 • onthaal om 9 uur , start om 9.30 tot 12.30 uur – lunch –  start om 13.30 tot 16.30 uur
 • vrijdag 21 augustus en maandag 5 oktober 2020
   
 • CC Zoetegem: Hospitaalstraat 18-20, 9620 Zottegem
 • onthaal om 9 uur , start om 9.30 tot 12.30 uur – lunch –  start om 13.30 tot 16.30 uur
 • maandagen 16 november en 14 december 2020

Limburg

 • Park de Soeverein - Sportcentrum: Sportveldenstraat 10 3920 Lommel
 • onthaal om 9 uur , start om 9.30 tot 12.30 uur – lunch –  start om 13.30 tot 16.30 uur
 • vrijdag 18 september en maandag 30 november 2020
   
 • Hotel Stayen: Tiensesteenweg 168, 3800 Sint-Truiden
 • onthaal om 9 uur , start om 9.30 tot 12.30 uur – lunch –  start om 13.30 tot 16.30 uur
 • maandag 21 september en vrijdag 11 december 2020

In de provincie Antwerpen gaat het over het noorden van de provincie en de omgeving rond Heist-Op-den-Berg.
voor Limburg proberen we ook nog in Hasselt een sessie te organiseren.
 

Opleidingen en intervisies die hiermee verband houden

Je kan de basisopleiding-psychosociale impact van migratie volgen, ter voorbereiding van deze thematische opleidingen.
Daarnaast kan je je ook nog inschrijven voor een reeks van 3 intervisiesessies (van telkens een halve dag).

Betaling

Je betaalt, na ontvangst van de factuur.
 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vorming. Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.

Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega. Als je officieel een OCMW-medewerker bent, moet dit ook een OCMW-medewerker zijn.

Als je officieel geen OCMW-medewerker bent, dan kan je je niet zomaar laten vervangen, zonder voorafgaande goedkeuring, (zie info doelgroep), tenzij je je laat vervangen door een OCMW-medewerker.

Je kan je inschrijving voor de opleiding annuleren door een mail te sturen naar nathalie.deherdt@vvsg.be .
 

Info

Opleidingssessies

17 apr '20
24 apr '20
15 mei '20
18 mei '20
08 jun '20
21 aug '20
28 aug '20
18 sep '20
21 sep '20
30 okt '20
09 nov '20
16 nov '20