Elk OCMW wordt geconfronteerd met vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond.
Om hen kwaliteitsvol te kunnen begeleiden, heb je, in de eerste plaats, meer kennis nodig over hetgeen zij meegemaakt hebben en waar zij eventueel mee worstelen.
Om hieraan tegemoet te komen, heeft de VVSG een samenwerking opgezet met Solentra vzw, een organisatie die hierin gespecialiseerd is.

Deze basisopleiding biedt een holistische kijk op de psychosociale impact van migratie en vlucht.
Er zijn namelijk 3 fases in een vluchtproces: de prémigratie, de migratie/vlucht en de postmigratie.
Elk van deze 3 fases wordt uitvoerig behandeld. Hierbij wordt de nadruk gelegd op kernthema’s zoals (uitgestelde en gestokte) rouw, acculturatie, trauma, stress, community-based werken en veerkracht.
De cursist wordt uitgenodigd om deze vluchtelingen/mensen met een migratieachtergond te ondersteunen vanuit een empathische en cultuursensitieve blik.

Doelgroep

Medewerkers binnen het lokaal bestuur die officieel werknemer van het OCMW zijn:

 • Maatschappelijk werkers en andere medewerkers die vluchtelingen en migranten begeleiden
 • (hoofd)maatschappelijk werkers en diensthoofden sociale dienst/dienst welzijn die betrokken zijn bij de begeleiding van vluchtelingen en migranten
 • Andere OCMWmedewerkers die betrokken zijn bij de begeleiding van vluchtelingen en migranten.

Als je officieel geen werknemer van het OCMW bent of als je een medewerker (professional of vrijwilliger) bent van een organisatie waarmee het lokaal bestuur/het OCMW een overeenkomst heeft gesloten, en je bent ook betrokken bij de begeleiding van vluchtelingen/mensen met een migratieachtergrond, kan je aanvragen om te mogen deelnemen.

Een dergelijke aanvraag kan je doen via mail naar nathalie.deherdt@vvsg.be , VVSG Academie. Er wordt ook verwacht dat je er een korte motivatie bij opneemt: waarom wil jij de opleiding volgen? En wat is de ‘band’ tussen jou/jouw organisatie en het OCMW? Welke afspraken zijn er eventueel gemaakt in dit kader?

Je aanvraag wordt behandeld door de betrokken federale overheidsdiensten. Wij, als VVSG, proberen je zo snel als mogelijk een antwoord te geven. Als het antwoord positief is, kan je je effectief inschrijven.

 

Begeleiding

Een psycholoog van Solentra vzw

 

Maximum aantal deelnemers

Er worden maximaal 15 deelnemers toegelaten, opdat er zo kwaliteitsvol en zo efficiënt mogelijk kennisoverdracht kan plaatsvinden.

 

Verloop van de dag

 • Vanaf 9u onthaal met koffie
 • Start om 9u30 tot 12u30.  Er is ook een koffiepauze voorzien.
 • 12u30 tot 13u30 Lunch: indien je hiervoor ingeschreven bent

 

Deelnameprijs

45 euro pp
50 euro pp - inclusief lunch

 

Waar en wanneer

Gezien de evolutie van het coronavirus en het belang om de besmetting tegen te gaan hebben we besloten om deze vormingen uit te stellen. 

 • West-Vlaanderen: OCMW Brugge, Hoogstraat 9, 8000 Brugge
 • van 9.30 tot 12.30 uur, onthaal om 9 uur
 • vrijdag 27 maart 2020
   
 • Oost-Vlaanderen: VVGG, Tenderstraat 14 - 9000 Gent
 • van 9.30 tot 12.30 uur, onthaal om 9 uur
 • maandag 30 maart 2020
   
 • Vlaams-Brabant: Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven
 • van 9.30 tot 12.30 uur, onthaal om 9 uur
 • vrijdag 3 april 2020
   
 • Antwerpen: WZC Bilzenhof, Lange Beeldekensstraat 50, 2060 Antwerpen
 • van 9.30 tot 12.30 uur, onthaal om 9 uur
 • maandag 6 april  2020
   
 • Limburg: Hostel H, Spoorwegstraat 80, 3500 Hasselt
 • van 9.30 tot 12.30 uur, onthaal om 9 uur
 • maandag 20 april 2020
   

Opleidingen en intervisies die hiermee verband houden

Na deze basisopleiding, kan je ook nog 4 thematische opleidingen (van telkens een halve dag) volgen.
Daarnaast kan je je ook nog inschrijven voor een reeks van 3 intervisiesessies (van telkens een halve dag).
 

Betaling

Je betaalt, na ontvangst van de factuur.
 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vorming. Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.

Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega. Als je officieel een OCMW-medewerker bent, moet dit ook een OCMW-medewerker zijn.

Als je officieel geen OCMW-medewerker bent, dan kan je je niet zomaar laten vervangen, zonder voorafgaande goedkeuring, (zie info doelgroep), tenzij je je laat vervangen door een OCMW-medewerker.

Je kan je inschrijving voor de opleiding annuleren door een mail te sturen naar nathalie.deherdt@vvsg.be .
 

Info

Opleidingssessies

27 maa '20
30 maa '20
03 apr '20
06 apr '20
20 apr '20