Het woord ‘integriteit’ klinkt gewichtig, maar komt erop neer dat medewerkers zo goed mogelijke beslissingen nemen, en in staat worden gesteld zo zorgvuldig mogelijk te handelen. De opleiding tot integriteitscoördinator begeleidt medewerkers en hun organisaties om de organisatie zo in te richten dat medewerkers hierin worden ondersteund en beschermd. De deelnemers leren op een effectieve manier te werken aan het behouden en vergroten van deze integriteit.

De opleiding reikt deelnemers kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om over het integriteitsbeleid in de organisatie te adviseren en de implementatie van onderdelen ervan te begeleiden.

Deze modulaire, praktijkgerichte opleiding begeleidt deelnemers om te werken op twee sporen:

 1. De zorgvuldige handhavingspraktijk: Medewerkers beschermen tegen verleidingen, valse (of lastig weerlegbare) beschuldigingen en schendingen door derden én het zorgvuldig omgaan met (vermoedens van) integriteitschendingen.
 2. Het morele leerproces: Medewerkers ondersteunen om juiste beslissingen te maken en verkeerde beslissingen te laten, kennis en inzicht in de werking van het morele leerproces.
   

Kort gezegd leren deelnemers niet enkel theoretische en praktische manieren om het bestaande integriteitsniveau te versterken, maar leren ze deze ook toe te passen in de eigen organisatie. Uiteraard rust de integriteit van een organisatie niet enkel op de schouders van één persoon. De integriteitscoördinator coördineert de werkzaamheden rond integriteit, maar medewerkers blijven verantwoordelijk voor hun eigen beslissingen, net zoals handhavingstaken verantwoordelijkheid blijven van de leidinggevende en de aangestelde overheid.

De basisopleiding bestaat uit 19 contactdagen. Naast 15 opleidingsdagen zijn er 4 intervisiedagen voorzien, waar voorbereide huiswerkopdrachten, meegekregen op de opleidingsdagen, verder worden uitgewerkt en geëvalueerd. 

Klik hier voor meer uitleg over de verschillende modules.
 

Certificaat tot integriteitscoördinator

Via een examen in juni kan men een certificaat tot integriteitscoördinator behalen. Het examen is enkel toegankelijk voor deelnemers die zijn geslaagd voor de kennistoetsen en de vaardigheidstesten per module. Daarnaast kunnen verschillende opleidingsonderdelen apart worden gevolgd en kan men per module een afzonderlijk certificaat bekomen.

We voorzien een vervolgtraject voor de deelnemers van deze basisopleding. Deze verdieping zal ingaan op de prioriteiten die zijn voortgekomen uit analyse van het integriteitsysteem van de deelnemers, en wordt in 2019-2020 verder geconcretiseerd.
 

Data

 • Module 1: 18/9,  25/9, 7/10/2019
 • Module 2: 9/10, 10/10, 25/10, 14/11/2019
 • Module 3: 11/12, 12/12/2019, 21/01, 22/01/2020
 • Module 4: 04/02, 13/02/2020
 • Module 5: 05/03, 19/03, 02/04/2020
 • Module 6: 09/04, 08/05, 20/05/2020
   

Lesgever

Alexander De Waele, Directeur Governance & Integrity België, adviseur en trainer
 

Doelgroep

Iedereen die binnen een lokaal bestuur werkt rond integriteit.
 

Deelnameprijs

Volledige opleiding: € 2020

Prijs per module voor VVSG-leden:

 • Module 1: € 420
 • Module 2: € 520
 • Module 3: € 520
 • Module 4: € 320 (Module 4 kan enkel gevolgd worden indien module 1 ook gevolgd werd)
 • Module 5: € 420
 • Module 6: € 320 (Module 6 kan enkel gevolgd worden indien module 5 ook gevolgd werd)

Andere overheden en socio-culturele organisaties betalen +40% en privé-organisaties +80%
 

Info

Organisatie

Deze opleiding is een samenwerking tussen VVSG, Diverscity en Governance & Integrity België
 

Betalen

Je betaalt na ontvangst van factuur.
 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

Opleidingssessies

08 mei '20