Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe taxiregelgeving van start. De gemeenten zullen nog steeds de vergunningen uitreiken. Maar er verandert heel wat. Zo worden zowel de taxi’s als de verhuurvoertuigen met bestuurder op een andere leest geschoeid. Gemeenten zullen ook een reglement moeten opmaken voor het uitreiken van een machtiging om de taxistandplaatsen op hun grondgebied te gebruiken.

Er wordt stilgestaan bij:

 • het decreet 
 • het ontwerp-BVR
 • de formulieren en kaarten
   

Om gemeenten hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, organiseert de VVSG in samenwerking met de Vlaamse overheid (departement MOW) drie opleidingssessies:

De opleiding richt zich op de gemeentelijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitreiking van de taxivergunningen (dienst lokale economie, mobiliteitsdienst, financiële dienst,…).

Opleidingen in verband met de Centaurusdatabank zullen later dit najaar georganiseerd worden.Deelnameprijs

 • gratis voor VVSG leden

 

Inschrijven

 • Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot één week voor start.

 

Annuleren

Graag een seintje als je onverwacht verhinderd bent, zo beperk je mee de kostprijs van dit initiatief. Of laat je vervangen door een collega.

 

Info

 • Inhoudelijk | Erwin Debruyne, Stafmedewerker mobiliteit
  erwin.debruyne@vvsg.be, 02 211 56 09

 • Praktisch | Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
  cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG is samenwerking met de Vlaamse Overheid

Opleidingssessies

18 dec '19