Inter, VVSG en Politeia nodigen je van harte persoonlijk uit op de opleiding bij het boek Naar een toegankelijke gemeente.

Werk jij aan een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie? Waar iedereen tot op hoge leeftijd goed en aangenaam kan wonen, leren, werken en dagelijkse dingen doen? En zich verplaatsen en ontspannen? Dan werk jij aan een toegankelijke gemeente!

Kan je daar nog wat hulp bij gebruiken? Met deze opleiding van Inter krijgt jouw bestuur hét referentiekader in handen voor een sterk en kwaliteitsvol toegankelijkheidsbeleid.

Voor wie

Schepenen, algemeen directeuren, beleidsmedewerkers, verantwoordelijken voor toegankelijkheidsbeleid, verantwoordelijken van uiteenlopende beleidsdomeinen zoals patrimonium, ruimtelijke ordening, mobiliteit, communicatie, cultuur, vrije tijd, welzijn,…

Programma

 • 8u30 - Onthaal
 • 9u - Sprekers:
  • Tine Missinne, regio-coördinator bij Inter, contactpersoon gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid.
  • Caroline Delveaux/ Dorien Van Doorsselaer, adviseurs toegankelijkheid en Universal Design
  • Je krijgt inzicht in belangrijke basisprincipes:
   • integrale toegankelijkheid
   • Universal Design
   • de keten van toegankelijkheid
  • Je leert wat er allemaal meespeelt om goed en degelijk werk te maken van meer toegankelijkheid.
   • Wat is de rol van schepenen en leidinggevenden?
   • Hoe gebruik je de kennis van ervaringsdeskundige inwoners?
   • Waarom zijn sleutelfiguren met extra oog voor toegankelijkheid belangrijk?
   • Hoe kom je tot doordachte doelstellingen over alle beleidsdomeinen heen?
   • Hoe spaar je centen met een slim toegankelijkheidsbeleid?
   • Waar let je op bij de samenwerking met je plaatselijke huisvestingsmaatschappijen, mobiliteitsbedrijven, horeca,…?
   • Hoe helpt Inter je met belangrijke projecten, nieuwe ontwikkelingen en toegankelijke evenementen?
  • Hoe doet jouw gemeente het op dit moment? Maak samen met ons een eerste praktijkgerichte verkenning van het toegankelijkheidsbeleid in jouw gemeente.
  • Wat leer je uit de praktijkervaring van andere gemeenten?
 • 13u30 - Einde

Deelnameprijs

75 euro (publicatie en lunch inbegrepen)

Inschrijven

In 2019 worden vier sessies georganiseerd, die de uiterlijke inschrijvingsdatum vastleggen.

 • Sesie van 16 september in Gent: inschrijven kan tot en met 11 september.
 • Sessie van 20 september in Kermt: inschrijven kan tot en met 16 september.
 • Sessie van 30 september in Antwerpen: inschrijven kan tot en met 25 september.
 • Sessie van 9 oktober in Brussel: inschrijven kan tot en met 4 oktober.

De plaats van afspraak is toegankelijk voor iedereen. Nood aan bepaalde voorzieningen? Duid het aan op het inschrijvingsformulier.

Organisatie

 • Inter, het expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design
 • Politeia
 • VVSG, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Betalen

Je betaalt na ontvangst van factuur.

Opleidingssessies

09 okt '19