Studiedag met de 3 federaties van OCMW’S en de POD MI

Een organisatie van de VVSG, de Federatie van OCMW’s van de UVCW en de Federatie van Brusselse OCMW’s, met de steun van de POD Maatschappelijke Integratie.

Menselijke waardigheid is een recht. Het OCMW helpt!

Het OCMW heeft de wettelijke opdracht om iedereen een menswaardig bestaan te garanderen.
Dit staat omschreven in de Belgische Grondwet en in de OCMW-wet.
De OCMW’s onderzoeken daarom elke hulpvraag.
Men zoekt naar een antwoord, op maat, om de vicieuze cirkel van (kans)armoede te doorbreken en men beoogt hierin een maximale realisatie van ieders grondrechten.
Dit alles speelt zich af in een context die invloed heeft op de dagelijkse werking van het OCMW:

 • er is een verschuiving van de verantwoordelijkheid van andere overheden naar de lokale overheid met effecten op de lokale financiën
 • er zit vaak druk op het budget van het OCMW
 • bovendien neemt de armoede toe en stijgt het aantal mensen met een recht op leefloon

Tijdens deze studiedag zullen we het volgende belichten:

 • we duiden vanuit wetenschappelijk oogpunt en een socio-economische benadering op welke wijze de maatschappelijke participatie van cliënten kan verbeteren en de strijd tegen armoede geleverd wordt;
 • we delen goede OCMW-praktijken vanuit de 3 regio’s op het vlak van aanvullende financiële en materiële steun: hoe doen ze dit, welke instrumenten worden hiervoor gebruikt, hoe wordt dit gebudgetteerd, …?

 

Voor wie

OCMW-maatschappelijk werkers, hoofdmaatschappelijk werkers, diensthoofden
Beleidsmedewerkers en algemeen directeurs van lokale besturen
Leden gemeente- en OCMW-raad en leden Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

 

Programma

9.30u
Onthaal met koffie

10.00u
Verwelkoming door Piet Van Schuylenbergh (VVSG), Alain Vaessen (UVCW) en Rita Glineur en Michel Denys (Brulocalis)

10.15u
‘Hoe kan iedereen gegarandeerd de armoedegrens halen?’ door Philippe Defeyt, econoom bij het Instituut voor een duurzame ontwikkeling (Institut pour un Développement Durable - IDD)

10.45u
‘Grondrechten verzekeren door outreachend casemanagement: lessen uit het MISSION project’ door Prof. dr. Wim Van Lancker (Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven)

11.15u
Mogelijkheid tot vraagstelling vanuit de zaal

11.30u
‘Referentiebudgetten als benchmark voor het beoordelen van leefsituaties in functie van de menselijke waardigheid’ door Bérénice Storms, coördinator onderzoek CEBUD (Centrum voor budgetadvies en -onderzoek)

12.00u
‘Zich inzetten voor een degelijk bestaansniveau’ door Laetitia Liénard, voorzitter OCMW-Doornik

12.15u
Mogelijkheid tot vraagstelling vanuit de zaal

12.30u
Middagpauze en broodjeslunch

13.15u
‘De praktijk aan het woord’. Twee parallelle werkgroepen met telkens 3 praktijkvoorbeelden

15.00u
Einde

In het namiddaggedeelte kan er gekozen worden tussen werkgroep 1 en 2:
werkgroep 1

 • OCMW Gent: Een pragmatische vertaling van de referentiebudgetten in Gent. Thomas Maeseele en Marijke Heirman, stafmedewerkers departement sociale dienstverlening OCMW/Stad Gent
   
 • OCMW Vorst: Recht op gezondheid en de toegang tot medische zorgen: praktijk en werkwijze van een OCMW zonder een ziekenhuis, dat streeft naar een gegarandeerde en gemakkelijkere toegang tot de zorgvergoedingen in de vorm van sociale hulp door het ten laste nemen van de medische en farmaceutische kosten’
  Anne-Sophie Bouvet, juriste
   
 • OCMW Doornik :De aanvullende sociale bijstand herzien: collectief werk rond budgettools.
  Isabelle Defroyennes en Anne Markey, sociale dienst


werkgroep 2

 • CEBUD: Het gebruik van REMI (referentiebudgetten) in de OCMW-praktijk: mogelijkheden en knelpunten.
  Esther Geboers, coördinator valorisatie, en Bérénice Storms, coördinator onderzoek CEBUD (Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek)
   
 • OCMW Brussel: Recht op gezondheid en de toegang tot medische zorgen: praktijk en werkwijze van een OCMW met een ziekenhuis, dat streeft naar een gegarandeerde en gemakkelijkere toegang tot de zorgvergoedingen in de vorm van sociale hulp door het ten laste nemen van de medische en farmaceutische kosten.
  Ana Somoano, directeur sociale dienst
   
 • OCMW Namen: Beraad over de oprichting van een bijkomende post in het budget voor sociale bijstand.
  Delphine Balbeur, sociale dienst

Er wordt, bij de indeling van de 2 groepen, zoveel mogelijk rekening gehouden met uw keuze.


Waar en wanneer

Dinsdag  3 maart 2020
Brussels44Center, Passage 44, Kruidtuinlaan 44, 1000 Brussel

 

Vertaling

De studiedag verloopt in het Nederlands en het Frans: er is simultaanvertaling voorzien.

 

Deelnameprijs

60 euro, inclusief documentatie, koffie, en broodjeslunch

Inschrijven is verplicht en mogelijk tot en met woensdag 26 februari 2020:

 • OCMW’s uit Vlaanderen schrijven in bij de VVSG
 • OCMW’s uit Wallonië schrijven in bij de Federatie van OCMW’s van de UVCW
 • OCMW’s uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijven in bij de Federatie van de Brusselse OCMW’s.

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van de factuur.

 

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot en met woensdag 26 februari 2020. Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info inhoudelijk

 

Info praktisch

Opleidingssessies

03 maa '20