Preventie van extremisme
Een inclusieve gemeenschap maak je niet, die bouw je

De Vlaamse Regering gaat voor een door iedereen gedeelde samenleving. Gewelddadige radicalisering vormt echter een substantiële bedreiging voor de fundamentele rechten en vrijheden van onze democratische rechtsstaat en moet krachtdadig worden aangepakt. De aanpak van de Vlaamse Regering wordt beschreven in het ‘actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering’. Een van de beleidslijnen in dit actieplan is het mobiliseren van het middenveld bij deze preventieve aanpak. Vanuit de vaststelling dat het extremistisch discours heel luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden gehoord, werd in dat kader onder meer ingezet op boodschappen en verhalen die dit extremistisch discours ondermijnen. Concreet werd er een oproep gelanceerd om het burgerlijke middenveld te ondersteunen om dergelijke tegengeluiden luider te laten klinken. Uiteindelijk werden 11 projecten geselecteerd die meebouwen aan een inclusieve gemeenschap. De projecten werkten niet enkel aan deradicalisering maar ook aan diversiteit, multiculturaliteit en holebirechten. Kortom aan samen leven.

 

Voor wie

 • Leerkrachten
 • Preventie -en deradicaliseringsambtenaren
 • Iedereen die met kwetsbare jongeren werkt
   

Programma

9u- 9u30

Onthaal met koffie

9u30 – 9u35

Verwelkoming

9u35 – 9u55

Speech minister van Samenleven Bart Somers

9u55 – 10u

Dagverloop

10u – 11u

Marie Figoureux, KUL en Maarten De Waele en Mathieu Cockhuyt, stafmedewerkers VVSG over het (theoretisch) kader van maatschappelijke tegengeluiden

11u – 11u20

Koffiepauze

11u20 – 12u30

Reflectie over theorie en praktijk

12u30 – 13u15

Lunch met mogelijkheid op marktstandjes van de projecten te bezoeken

13u15 – 14u30

Gesprek rond het bespreekbaar maken van radicalisering en diversiteit op school met Emilie Le Roi en de projecten: Helden en Schurken, VroemVroem en gemeente Molenbeek

Theologisch kader door Mehdi Azaiez, KUL. De projecten Samo Pravo en Ceapire gaan dieper in op de afbakening van de doelgroep en het opzetten van een online verspreidingsstrategie.

14u30 – 14u45

Pauze

14u45 – 16u

Averroes, ROOTS, CIBO, Stad Vilvoorde en Partage en Couleurs praten over identiteitsvorming, zingeving en burgerschap bij kwetsbare jongeren.

16u

Slotwoord

 

Meer info over de projecten

 • op website van VVSG: hier 
 • op website van ABB: hier

 

Deelnameprijs

Dit toonmoment is gratis, maar inschrijven is om organisatorische redenen wel verplicht.

 

Organisatie

Dit toonmoment is in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur

Info

 • inhoudelijk
  Mathieu Cockhuyt, stafmedewerker Vervoerregiowerking, Projectcöordinator preventie radicalisering, mathieu.cockhuyt@vvsg.be GSM 0495 73 08 42
 • praktisch
  Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen Gudrun.hellinckx@vvsg.be, tel. 02 211 55 57

Opleidingssessies

23 maa '20