Op het lerend netwerk oefen je met collega’s in het nemen van verantwoorde beslissingen, het maken van de juiste keuzes in dilemma’s in de zorg.


In WZC komen leidinggevenden en medewerkers geregeld voor de vraag te staan: ‘wat is, in deze specifieke situatie, het juiste om te doen?’ Wetten, regels, procedures en voorschriften geven immers niet altijd uitsluitsel. Persoonlijke overtuigingen en sociale normen kunnen in zichzelf ook niet de maatstaf zijn. Vanuit een ethisch kader bespreken op elke bijeenkomst een dilemma van een van de deelnemers en onderzoeken we samen wat hier de juiste beslissing is. 
 
Enkele voorbeelden van dilemma’s: 
Een bewoonster wenst haar kinderen niet meer te zien (hetgeen ze dagelijks meermaals herhaalt), maar een van die kinderen belt dagelijks om te horen hoe het met moeder gaat. Wat is een juiste reactie vanuit het WZC?

Een van de personeelsleden van een dagverzorgingscentrum heeft het erg moeilijk thuis (gehandicapte echtgenoot, kleine kinderen), en is hierdoor erg vaak ziek, met de nodige gevolgen voor de werkdruk van collega’s en de zorg voor de gebruikers. Verleng je haar contract?

Als dienstverantwoordelijke merk je dat twee medewerkers uit jouw dienst een koppel zijn geworden. Momenteel werken ze nog goed samen, maar wat als er problemen komen in de relatie? Ik ben ook bezorgd dat hun relatie negatief is voor de sfeer tussen de andere collega’s. Verplaats ik een van de tortelduifjes van dienst, terwijl ze dit beide niet wensen? 
 

Opgelet: Deelnemers die voor het eerst inschrijven op dit lerend netwerk, dienen vooraleer ze kunnen deelnemen de Dilemmatraining (introductiedag rond integer handelen in de zorg) te volgen. Deze wordt georganiseerd te Gent op donderdag 23 april en te Antwerpen op donderdag 20 februari 2020.

(Dit lerend netwerk is de opvolger van het thematisch ondersteuningspunt ethisch beslissingen nemen in de zorg, dus deelnemers aan dit ondersteuningspunt kunnen zonder probleem doorstromen). 

 

Waar en wanneer

Gent: Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent > bereikbaarheid 
Dinsdag 5 mei, donderdag 10 september, dinsdag 8 december 2020 telkens van 9u30 (onthaal om 9u) tot 13u00

 

Doelgroep

thuiszorgverantwoordelijken, centrumleiders, hoofd bewonerszorg, kwaliteitscoördinator, andere leidinggevenden verantwoordelijk voor wonen en leven van de bewoners van WZC, hoofdverpleegkundigen en directeurs WZC, verantwoordelijken van een DVC en GAW

 

Deelnameprijs

175 euro per deelnemer voor de driedaagse cursus inclusief broodjeslunch
 

Info

Inhoudelijk | 

Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker 
melanie.demaerschalk@vvsg.be, 02 211 55 72


Praktisch | 
Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.   


                       ​

Betalen

Je betaalt na ontvangst van onze factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

__________

Opleidingssessies

05 mei '20