Als woonleefbegeleider heb je een unieke plaats in het woonzorgcentrum. Met het geactualiseerde woonzorgdecreet is het belang van jouw functie ook formeel erkend en vastgelegd. Vanuit jouw unieke positie, in nabijheid van de bewoner en als lid van een multidisciplinair team, ben je sterk geplaatst om de aandacht voor ‘wonen en leven’ in jouw organisatie uit te dragen. Zo bouw je mee aan een rijke woonleefomgeving en zet je maximaal in op de kwaliteit van het verblijf van bewoners. In het Lerend Netwerk ‘wonen en leven’,  ga je hier vierjaarlijks mee aan de slag. Wat is nieuw onder de zon en hoe kan je hiermee aan de slag in jouw WZC? Doorheen boeiende samenkomsten werk je verdiepend aan de woonleefcultuur in jouw organisatie. Je wisselt ervaring en kennis uit en leert van én met andere deelnemers hoe ‘wonen en leven’ vorm kan krijgen in jouw organisatie. Je deelt vragen en bedenkingen en zoekt samen naar antwoorden voor de uitdagen waar jij voorstaat. Kortom: elkaar inspireren, motiveren en samen op weg gaan, dat is de bedoeling. 

 

Werkwijze:

Harelbeke, Hein Vanhuyse
Iedere bijeenkomst ga je samen aan de slag met de noden, wensen en vragen die leven in jouw woonzorgcentrum. Het uitgangspunt is steeds het gedachtengoed rond ‘wonen en leven’: met de zes rollen en complementaire woonleefsporen. Je ontdekt samen wat al goed loopt en waarin je nog wilt groeien. Je krijgt concrete tools en inspiratie aangereikt om een sterk woonleefklimaat uit te bouwen en wordt helemaal meegenomen in wat er in de toekomst van een woonzorgcentrum verwacht wordt. 


Puurs, Marc Dierick
In dit lerend netwerk gaan woonleefbegeleiders bij elkaar op (t)huisbezoek. Het uitgangspunt is steeds het gedachtengoed rond ‘wonen en leven’: met de zes rollen en complementaire woonleefsporen. Je ontdekt samen wat al goed loopt en waarin je nog wilt groeien. Je krijgt concrete tools en inspiratie aangereikt om een sterk woonleefklimaat uit te bouwen. Dat doe je hier door jouw huis open te stellen voor collega’s en zelf over het muurtje te kijken bij andere woonzorgcentra.
 

 

Doelstellingen/opzet:

Als deelnemer krijg je inzicht in hoe het eraan toegaat in andere woonzorgcentra. Je verdiept je in wonen en leven vanuit een praktijkgerichte insteek en krijgt de kans om collega's te ontmoeten. Onder deskundige begeleiding leer je eveneens wat nieuw is onder de zon en hoe jij hiermee aan de slag kan gaan in jouw woonzorgcentrum. Door samen na te denken over (gedeelde) uitdagingen en vragen ga je ook steeds met nieuwe input én inspiratie naar huis.

 

Doelgroep

Begeleiders wonen en leven

 

Waar en wanneer 

 • Vrijdag 7 februari, 8 mei, 9 oktober en 11 december  
  Telkens van 8.45 tot 11.45 uur
  Woonzorgcentrum De Ceder aan de Leie, Vrijdomkaai 31 te 8530 Harelbeke

 • Donderdag 12 maart, 4 juni, 10 september en 19 november 
  Telkens van 9.00 tot 12.00 uur
  Puurs

 

Deelnameprijs

 • 125€ (VVSGleden)

 • 175€ (Niet-leden)

 

Info

 • Inhoudelijk | Iris De Mol, Stafmedewerker ouderenbeleid - iris.demol@vvsg.be, 02 211 56 49

 • Praktisch | Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen - cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

 

__________

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormigsreeks.

 

Betalen

Je betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormigsreeks
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

__________

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

Opleidingssessies

12 maa '20