De complexiteit van overheidsopdrachten, de omvang van de financiële stromen die ermee gepaard gaan en de nauwe interactie tussen de publieke en de private sector, maken van overheidsopdrachten een risicogevoelige sector voor integriteitsinbreuken. Aangezien het plaatsen en laten uitvoeren van een overheidsopdracht bovenal mensenwerk is, moet hierbij het creëren van bewustwording en het stimuleren van openheid het uitgangspunt zijn. Iemand zal immers vaak onbewust “niet integer” handelen vanuit onwetendheid, onzekerheid of gewoonte.

Tijdens een algemene introductie rond integriteit komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: 
• Wat betekent integriteit in relatie tot overheidsopdrachten en 
   waarom is dat belangrijk?
• Waar zitten de integriteitsrisico’s bij overheidsopdrachten?
• Wat te doen in het geval van een concreet vermoeden van een
   integriteitsinbreuk?  

Daarnaast volgt een toelichting door Audit Vlaanderen over de werking van haar afdeling forensische audit: zij spelen een belangrijke rol binnen het detectieluik van het integriteitsbeleid door het interne controlesysteem van de Vlaamse administratie en van de lokale besturen te evalueren en hierover aanbevelingen te formuleren.

 

Begeleiding   
Bart De Bie,
algemene introductie rond integriteit bij overheidsopdrachten (I-Force) 

Wim De Naeyer,
werking afdeling forensische audit (Audit Vlaanderen)

 

Doelgroep
aanbesteders (aankopers, financieel directeurs)

 

Wanneer en waar
Dinsdag 24 september 2019 van 13u (onthaal met koffie), start om 13u30 tot 16u30. 
Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent), Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent - bereikbaarheid  


Deelnameprijs
gratis

 

Inschrijven
Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be 
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot één week voor start.


  
Info inhoudelijk
Leen Van der Meeren, Stafmedewerker Duurzame Overheidsopdrachten
Leen.vandermeeren@vvsg.be, 02 211 55 66


Info praktisch
Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

 
Organisatie
Een organisatie van de VVSG is samenwerking met de Vlaamse Overheid

Opleidingssessies

24 sep '19