Goed op weg met het nieuwe decreet - opleiding voor lokale besturen en professionals

Op 1 september 2019 wordt het nieuw decreet Gemeentewegen van kracht. Er komen nieuwe regels voor lokale wegen, hun aanleg, wijziging, beheer, handhaving, enz. Het lokale beleid moet bijdragen aan een veilig wegennet en een fijnmazig netwerk van trage wegen. Steden en gemeenten krijgen meer zeggingskracht en impact.

Deze praktijkgerichte vorming geeft een gedetailleerd beeld van het nieuwe decreet. We zorgen voor interpretatie van de wetgeving en lichten kansen op. De gevolgen van de herziening van de fameuze buurtwegenwet worden in kaart gebracht. We vertalen wetsartikels naar concrete procedures, acties en maatregelen. Er is ruimte en tijd om het decreet te toetsen aan specifieke vragen of dossiers binnen uw stad of gemeente.

3 Opleidingsmomenten

Lokale besturen en professionals kunnen kiezen uit 3 opleidingsmomenten:
- Dinsdag 22 oktober - 't Pand - Gent
- Donderdag 7 november - CultuurCentrum - Hasselt
- Dinsdag 19 november - ExtraCity - Antwerpen

De opleiding duurt een volledige dag en kost 300 euro per persoon (excl. 21% BTW). Gemeenten aangesloten bij VVSG betalen 250€ (excl. 21% BTW) per persoon. Leden of partnergemeenten van Trage Wegen vzw kunnen inschrijven aan verminderd tarief (150€, excl. 21% BTW). Per opleidingsdag zijn de plaatsen beperkt tot 60 personen, snel inschrijven is de boodschap!

De opleiding wordt verzorgd door medewerkers van Trage Wegen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Ze komt tot stand in nauwe samenwerking met de auteurs van het Gemeentewegendecreet.

De federale raad van landmeters-experten erkende de dagopleiding voor 7 uur permanente vorming.

Deze opleiding is georganiseerd door vzw Trage Wegen. Meer info en inschrijvingen vindt u op hun website.

Opleidingssessies

22 okt '19
07 nov '19
19 nov '19