Steden en gemeenten zoeken inspiratie rond slimme toepassingen. Ze worden vaak gecontacteerd door bedrijven die hun aanbod willen voorstellen maar vaak is het moeilijk om zonder veel technologische kennis te kunnen oordelen over de verschillende oplossingen. Gemeenten hebben ook niet altijd zicht op de verschillende leveranciers en welke toepassingen er door andere gemeenten worden gebruikt en goed zijn bevonden.

De VVSG wil haar leden ondersteunen door de uitwisseling tussen steden en gemeenten, groot én klein te bevorderen: om ten gronde technologische oplossingen op een objectieve manier te verkennen, om beter zicht te krijgen op de markt en om te leren van elkaars ervaringen. Die uitwisseling zorgt voor betere inzichten en kennisopbouw en werkt bovendien inspirerend. Daarom gaan wij van start met een nieuw concept: Ronde tafels ‘Samen slim’.

Op 10 mei organiseren wij een eerste ronde tafel over technologische oplossingen die de zachte mobiliteit in een stad of gemeente stimuleren.

Tijdens deze ronde tafel zijn alle steden en gemeenten, groot én klein welkom met ervaring en/of interesse in toepassingen die kunnen helpen om meer burgers op de fiets te krijgen of te doen bewegen voor allerlei redenen: minder autoverkeer, betere luchtkwaliteit, gezondere inwoners…

Programma

Zijn alvast van de partij: de gemeente Bonheiden met een toelichting over het fietsregistratiesysteem met RFD-chip aan de fiets van schoolgaande jongeren en het bijbehorende papieren én digitale beloningssysteem via blockchain; de stad Peer die werkt met een systeem met tags bevestigd aan de schooltas van schoolgaande jeugd waarmee ze digitale munten kunnen verdienen en Harelbeke met het high-five project: registraties door een polsbandje met een computerchip aan de opgestelde palen en het achterliggende online dashboard.

De collega’s van Fietsberaad lichten toe hoe dergelijke maatregelen een onderdeel kunnen zijn van een breder, sterk fietsmobiliteitsbeleid.

Tijdens de ronde tafel zullen de deelnemende gemeenten hun objectieve ervaringen brengen met de toepassingen/projecten in kwestie. Daarna kan iedereen zijn vragen, noden, verwachtingen, ervaringen en bezorgdheden over de gepresenteerde toepassingen uiten.

In het najaar organiseren we nog verschillende ronde tafels over andere thema’s. We houden je op de hoogte in onze nieuwsbrief. Suggesties zijn altijd welkom!

Deelnameprijs

Deelnemen is gratis en is uitsluitend voorbehouden voor onze leden-lokale besturen.
Ben je onverwacht verhinderd, laat dit dan weten zo kunnen we iemand anders je plaats laten innemen.

Inschrijven

Voor een efficiënte werking wordt het aantal deelnemers per ronde tafel beperkt tot 20 personen.

Info

  • Inhoudelijk | nathalie.dumarey@vvsg.be
  • Praktisch | gudrun.hellinckx@vvsg.be 

Opleidingssessies

Geen resultaten