Onze superdiverse samenleving roept bij veel mensen nieuwsgierigheid, onzekerheid, verwondering, fascinatie en weerstand op. Zowel in het dagelijkse contact als in de hulp- en dienstverlening rijst de vraag hoe we met die diversiteit constructief kunnen omgaan. Tijdens een tweedaagse vorming leer je effectief communiceren met anderstaligen en reiken we modellen en praktische tools aan om klanten en burgers cultuursensitief te benaderen.

 

Programma

Dag 1: Communiceren met anderstaligen

 • Hoe kan je vlot, duidelijk en kwaliteitsvol communiceren met anderstaligen?
 • Welke hulpmiddelen bestaan er?
 • En hoe bepaal je of je kiest voor een contacttaal, sociaal tolken, pictogrammen, …?
 • Je leert hoe je de verschillende communicatietools kan inzetten in de juiste situatie.

Dag 2: Cultuursensitief handelen

 • Hoe kan je klanten met diverse migratieachtergronden, socio-economische profielen en  verschillende geloofsovertuigingen cultuursensitief benaderen?
 • Is kennis van culturen noodzakelijk wanneer je in contact komt met personen met een migratieachtergrond?
 • Waardoor kunnen er discussies of misverstanden ontstaan?
 • Aan de hand van concrete casussen onderzoeken we welke verschillen er spelen in communicatie.

Je krijgt duidelijke ondersteuning mee over hoe je misverstanden kan aanpakken.

Dag 3: Terugkomdag

Na op dag 1 en dag 2 zich gebogen te hebben over de methodologie rond bepaalde zaken en de keuzes die al dan niet moesten gemaakt worden, is er, op dag 3, het terugkommoment, tijd en ruimte om hierover verder van gedachten te wisselen. Wat zijn de ervaringen geweest? Wat zijn de knelpunten en wat is er goed gelopen?, enz.

 

Voor wie

Maatschappelijk werkers en andere eerstelijnsmedewerkers van lokale besturen.

 

Begeleiding

Medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering (AGII):

 • Tamara Stojanovic op dag 1
 • Elke Thiers op dag 2
 • Tamara Stojanovic en Elke Thiers op dag 3

 

Deelnameprijs

VVSG-leden: 175 euro per persoon, inclusief documentatie en broodjeslunch
niet VVSG-leden 245 euro per persoon, inclusief documentatie en broodjeslunch

 

Waar en wanneer

Huis Madou (VVSG), Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel
Vrijdagen 20 maart en 3 april 2020. Onthaal met koffie vanaf 9u. Start om 9.30u tot 16.30u
Vrijdag 5 juni 2020. Onthaal met koffie vanaf 9u. Start om 9.30u tot 12.30u

 

Info

Opleidingssessies

20 maa '20