We zijn er ons vaak niet van bewust, maar onze koloniale geschiedenis beïnvloedt tot op de dag van vandaag onze maatschappij. In bibliotheken, scholen, tradities en de openbare ruimte van steden en gemeenten zijn koloniale denkbeelden en verwijzingen aanwezig die historisch gegroeide, maar discriminerende machtsverhoudingen in stand houden. Het leertraject ‘dekoloniseer je gemeente’ geeft inzicht in het complexe concept ‘dekolonisering’ en reikt vervolgens concrete voorstellen aan om die blinde vlek te doorbreken en aan te pakken vanuit de lokale realiteit. Dit leertraject bestaat uit een introductiedag (12 december 2019) en een aantal thematische vervolgsessies (voorjaar 2020).

Tijdens deze introductiedag geeft LaboVZW je inzicht in het begrip ‘dekolonisering’ anno 2019 en waarom steden en gemeenten hier op moeten inzetten. Samen verkennen we vervolgens lokale beleidsdomeinen waar dekolonisering relevant is en bepalen we prioritaire actiedomeinen waarrond in de thematische vervolgsessies gewerkt zal worden.

 

Lesgever

LABO vzw is een beweging voor kritisch burgerschap. Zij versterken vandaag wie werkt aan een meer solidaire, inclusieve en duurzame samenleving voor morgen. LABO is ook een letterwoord. Het staat voor “Leren, Ageren, Bewegen en Organiseren” – werkwoorden die uitdrukken hoe zij hun strijd voor sociale rechtvaardigheid vorm geven. Hun vormingswerk bouwt verder op de ideeën en tradities van onder andere Paulo Freire (Pedagogie van de Onderdrukten), Augusto Boal  (Theater van de Onderdrukten) en Joanna Macy (Verbindingswerk).

 

Doelgroep

Ambtenaren en mandatarissen die werk willen maken van een inclusieve, diverse en solidaire gemeente.
 

 

Deelnameprijs

Deelname aan de introductiedag is gratis dankzij de steun van de Vlaamse Overheid.

 

 

Info

  • Inhoudelijk | Jules De Winter, stafmedewerker internationaal | jules.dewinter@vvsg.be | tel. 0472 03 76 91

  • Praktisch | Willem Ceulemans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen | willem.ceulemans@vvsg.be | tel. 02 211 55 06

 

Organisatie


VVSG

 

__________

 

 

__________

Opleidingssessies

12 dec '19