Dit congres is reeds volzet. U kan zich wel nog op de wachtlijst plaasten.

 

Op 12 december maken VVSG, Vlozo en Zorgnet duidelijk dat inzetten op ‘wonen en leven’ een gedeelde verantwoordelijkheid is. Of je nu leidinggevende, zorgkundige, woonleefbegeleider of poetshulp bent: samen maak je er werk van. Het doordachte aanbod aan workshops en de rake plenaire sessies illustreren hoe iedereen zijn steentje kan bijdragen.

Van starters tot gevorderden, ergotherapeuten tot verpleegkundigen. De workshops en plenaire sessie komen tegemoet aan de vragen en noden die in het werkveld leven en de verschillende snelheden waarop woonleefbeleid vorm krijgt. 

Inzetten op ‘wonen en leven’ gaat niet over één nacht ijs maar is een continu proces. Het vraagt om werken vanuit visie, geënt op wat werknemers én bewoners belangrijk vinden. Het gaat om leren van en met elkaar, kritisch mogen zijn en vooruitblikken. Want waar wil jij staan binnen tien jaar? Het gaat om verandering inzaaien, wieden in vastgeroeste gewoontes en elkaar voeden om het beter te doen.  Laat het congres het vertrekpunt zijn van groei want woonzorgcentra die sterk inzetten op ‘wonen en leven’ plukken daar in de toekomst de vruchten van.  
 

Voor wie

Animatoren en animatieverantwoordelijken, woonleefbegeleiders, zorg- en verpleegkundigen, onderhoudspersoneel, directeur Woonzorgcentrum en schepenen ouderen (beleid)
 

Programma
 

9u00 - 9u30

Onthaal met koffie

9u30 - 10u45

Plenaire opening

Deel 1: Laurent De Vries, bestuurder Stichting Viattence (Nederland)
Woonzorggroep Viattence koos er een aantal jaar geleden resoluut voor om bewonersgericht te werken. Dat betekent een afgeslankte systeemwereld, optimale inzet op regie, autonomie en medezeggenschap en werken vanuit de bedoeling. In deze plenaire sessie vertelt Laurent openlijk over hoe dat gelopen is, de hindernissen op de weg, hoe ze die overwonnen en hoe je trouw blijft aan die nieuwe visie. Deze straffe opener zet meteen de toon voor de rest van de dag.  


Deel 2: Annemie Van den Bussche en Inge Singulé,
procesbegeleiders lerend netwerk ‘wonen en leven’ (Vlaanderen)

Met hun lerend netwerk ‘wonen en leven’ werken Annemie en Inge ook volop aan de ‘bedoeling’. Ze stellen scherp waar inzetten op ‘wonen en leven’ nu eigenlijk om gaat, het ongelofelijk potentieel ervan en hoe je aan de slag kan gaan. Ook zij maken duidelijk wat hier vandaag de bedoeling is: bouwen aan het woonzorgcentrum van de toekomst!

10u45 – 11u00

Koffiepauze

11u00 - 12u30

Workshopronde 1

Raadpleeg hier de inhoud van de workshops om uw keuze te maken

Wonen en leven’ is een continu proces van zaaien, wieden, voeden en oogsten. Daarom zijn de workshops ook zo opgebouwd: de icoontjes vertellen je waar een workshop zich op toespitst. Maak je keuze doordacht.

ZAAIEN
Sense of home en sense of self
Maite Mallentjer, lector en onderzoeker, Artesis Plantijn hogeschool Antwerpen, opleiding orthopedagogie

 

Integriteit in het woonzorgcentrum: het juiste voorhebben of het juiste doen?
Alexander de Waele, directeur Governance & Integrity Belgie

 
Duurzaam werken aan 'wonen en leven': het concept
Annemie Vanden Bussche, Inge Singulé, procesbegeleiders lerend netwerk 'wonen en leven'
 
WIEDEN
De rode knop: snoeien in regellast
Anne Clausen, kwaliteitsadviseur Stichting Viattence 

 

Over heilige huisjes… en hoe je ze omver gooit
Jan Goddaer, directeur WZC Lichtendal-De Weister, OCMW Kortrijk

VOEDEN
Inspraak en participatie in het woonzorgcentrum
Hilde Weckguysen, stafmedewerker Ons Zorgnetwerk

 

De referentiepersoon dementie en de woonleefbegeleider: een boeiend samenspel
Herlinde Dely, medewerker kwaliteitsvolle zorg, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
Patrick Verhaest, freelance medewerker project ‘wonen en leven’ & Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

 

Het woonzorgcentrum als innovatieve arbeidsorganisatie
Lynn Cools, Biloba verbindt

 

Wonen en leven in de zorg
Marjan Huybrechts, oMvorming

12u30 - 13u30
Lunch en netwerkmoment
 
13u30 - 14u00
Bouwen aan het woonzorgcentrum van de toekomst
 
14u00 - 15u30

Workshopronde 2

Raadpleeg hier de inhoud van de workshops om uw keuze te maken

ZAAIEN

Integriteit in het woonzorgcentrum: het juiste voorhebben of het juiste doen?
Alexander de Waele, directeur Governance & Integrity Belgie

 

Werken aan 'wonen en leven' doe je samen
Hein Vanhuyse, hoofd KELAD-team WZC Ter Lembeek en referentiepersoon dementie Wielsbeke

 

De woonleefmeter: wat hebben wij al in huis?
Iris De Mol, stafmedewerker ouderenbeleid Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

WIEDEN
De rode knop: snoeien in regellast
Anne Clausen, kwaliteitsadviseur Stichting Viattence 

 

… Maar dat gaat nooit mogen van mijn directie
Marc Dierick, departementshoofd ouderenzorg OCMW Kampenhout

VOEDEN
Wonen en leven in de zorg
Marjan Huybrechts, oMvorming

 

Het woonzorgcentrum als innovatieve arbeidsorganisatie
Lynn Cools, Biloba verbindt

OOGSTEN
Als klachten een geschenk zijn
Renaat Lemey, openkring vzw Aardooie
 
Duurzaam werken aan wonen en leven: de praktijk
Huizen die op weg zijn..
 
15u30 – 16u00 Plenaire afsluiting

 

Waar en wanneer

Donderdag 12 december 2019
van 9u30 tot 16u00, onthaal met koffie vanaf 9u00
Congrescentrum Lamot: Haverwerf, 2800 Mechelen.

 

Deelnameprijs

90 euro per deelnemer

 

Organisatie


Info

  • Inhoudelijk | Iris De Mol, stafmedewerker ouderenbeleid VVSG, iris.demol@vvsg.be  
    GSM 04 93 99 64 15
  • Praktisch | Gudrun Hellinckx, VVSG academie, gudrun.hellinckx@vvsg.be tel. 02 211 55 57
  • Inschrijvingen | De Herdt Nathalie, VVSG academie, nathalie.deherdt@vvsg.be  tel 02 11 56 21

Opleidingssessies

12 dec '19