Exclusief voor voorzitters van gemeente- en OCMW-raad

 

Je bent voorzitter van de gemeente- en de OCMW-raad. Voor de tweede maal dit jaar brengen we de raadsvoorzitters samen. Of we het nu masterclass noemen, netwerk of collegagroep raadsvoorzitters, de bedoeling is en blijft om ervaringen te delen en te leren van elkaar. 
 

 

Kennis- en ervaringsuitwisseling  
- We beginnen met een inhoudelijk juridisch luik waar we aandacht geven aan recente ontwikkelingen. Zo staan we o.a. stil bij wat het Vlaams regeerakkoord en de (nu nog toekomstige) beleidsbrief van de minister van binnenlands bestuur zeggen over de gemeenteraad en de raadsleden.
- Er is ruimte om vragen en cases van elkaar te bespreken. Bezorg ons op voorhand jouw vraag of jouw case die je graag voorlegt aan je collega's. 
 

Thema
Innovatie in het lokaal bestuur: niet te missen trends en ontwikkelingen
Nathalie Dumarey, VVSG Programmamanager Innovatie en Digitale Transformatie vertelt je graag meer over enkele (technologische) trends en ontwikkelingen die de wereld die wij kennen stilaan vormen maar ook blijvend zullen veranderen de komende jaren. Ze staat stil bij mogelijke kansen voor lokale besturen en heeft ook aandacht voor een aantal belangrijke randvoorwaarden voor een sterk  innovatief lokaal beleid.

In een wereld die constant in verandering is moeten we op zoek naar nieuwe methodieken en oplossingen voor vraagstukken die we met traditionele middelen moeilijker onder de knie krijgen. De digitale transitie die we meemaken heeft een grote impact op het leven van burgers. Bovendien stellen een aantal beloftevolle technologieën ons deels in staat om werk te maken van een betere dienstverlening, bij te dragen tot een aangenamer leven voor de burger en antwoord te bieden op de vele maatschappelijke uitdagingen waar we momenteel voor staan. Innovatie is echter meer dan “slim” omgaan met technologie. Concepten als participatieve democratie, het platform denken en open innovatie groeien aan belang. Creativiteit, ondernemerschap, samenwerking en een sterke, toekomstgerichte visie en beleid  zijn hierbij essentieel.  
 

Praktische informatie
- Wat is de stand van zaken van het digitaal platform van de voorzitters?
- Afspraken over de volgende bijeenkomsten
 

Begeleiding
Marian Verbeek en Pieter Vanderstappen, VVSG-beleidsmedewerkers politieke werking & organisatie
 

Waar en wanneer?
We organiseren de bijeenkomst op drie verschillende plaatsen, zo is de kans groter dat er een locatie en een datum is die je past. Je schrijft dus in voor één van de drie bijeenkomsten.
13u- 13u45: onthaal met broodjes 
13u45: Start
16u30: afsluiten met een drankje 

Brussel, vrijdag 22 november 2019 
onthaal vanaf 13u, start om 13u45 – 17u
Huis Madou - Bischoffsheimlaan 1-8, 1000  Brussel  - bereikbaarheid 

Of Gent, maandag 2 december 2019 
onthaal vanaf 13u, start om 13u45  – 17u 
Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent - bereikbaarheid 

Of Hasselt, vrijdag 13 december 2019 
onthaal vanaf 13u, start om 13u45 – 17u 
Cultureel Centrum Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt - bereikbaarheid 


Deelnameprijs
Deelname is gratis 

Max aantal deelnemeers
Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 24.

Inschrijven
Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be 
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot één week voor start.

Annuleren
Kan je niet aanwezig zijn, geef een seintje. Op deze wijze kan een andere raadsvoorzitter die eventueel op de wachtlijst staan, jouw plaats innemen.
 

Info inhoudelijk 
Pieter Vanderstappen en Marian Verbeek, VVSG-beleidsmedewerkers
marian.verbeek@vvsg, 02 211 55 31 

 

Info praktisch
Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG

Opleidingssessies

22 nov '19
02 dec '19
13 dec '19