Locatie: Zorgbedrijf Sint-Truiden - Inschrijven tot 31-12-2023

 

contract onbepaalde duur            Minstens 60%            bachelor/graduaat            B1-B3                

 

Zorgbedrijf Sint-Truiden zet zich elke dag met volle goesting in, zowel nu als later. We willen blijven groeien in het groots maken van kleine dingen. Geïnspireerd door levensverhalen effenen we samen het pad. Talent wordt gespot en we gaan uitdagingen samen aan. Onze ambitie waarmaken gaat niet alleen. Hiervoor hebben we 'zonnezorgers' nodig: stralende, straffe medewerkers met een eigen (zorg)expertise. Creativiteit, verbondenheid & warmte zijn onze bouwstenen, om ervoor te zorgen dat het goed is.

Wat wordt er van jou verwacht als deskundige welzijn & preventie? 

Je sensibiliseert het personeel via transparante communicatie. Je draagt er zorg voor dat welzijn en preventie steeds hoog op de agenda staat en je voert de nodige campagnes om de bewustwording hierrond te voeden. Je coördineert bezoeken en beoordelingen van de werkplek en voert frequente bevragingen over deze bevindingen. Je controleert de onderzoeken rond werk gerelateerde incidenten en arbeidsongevallen. Je biedt ondersteuning voor medewerkers in een re-integratietraject en wanneer aanpassingen aan de job of werkplek nodig zijn. Bij incidenten onderzoek je de oorzaken en bied je oplossingen op lange termijn in samenspraak met de operationele hiërarchische lijn.

Je voert risicoanalyses uit op werkmethodes en arbeidsprocessen en gaat op zoek naar de juiste maatregelen en technische oplossingen met het oog op verbeteringen op het gebied van veiligheid en ergonomie. Verder ontwikkel je maatregelen om over een permanente risicoanalyse te beschikken, om risico’s met betrekking tot werkmethoden of - processen te verminderen en doet het nodige om, in geval van nood, de oorzaken van gevaar te verhelpen. Ook implementeer je acties en missies voorzien door de wet en opgelegd door de stuurgroep preventie. Je stelt het globaal preventieplan en het jaaractieplan op en schrijft rapporten voor de directie, rekening houdend met het wetgevend kader en de regelgeving gedefinieerd in de welzijnscodex op het werk. Je neemt actief deel aan de stuurgroep preventie en de werkgroep ‘Zorg voor Zorgers’.

Is dit iets voor jou? Duik dieper in deze vacature