Locatie: WVI - Inschrijven tot 10-06-2020

 

Functiebeschrijving

Als stafmedewerker of deskundige mobiliteit en verkeerskunde staat u onder meer in voor volgende opdrachten: 

 • de ondersteuning van de gemeenten bij de uitbouw van hun mobiliteitsbeleid in al zijn facetten 
 • het evalueren en actualiseren van de bestaande gemeentelijke mobiliteitsplannen 
 • het uitwerken van mobiliteitsprojecten in het kader van subsidiedossiers 
 • het begeleiden van gemeenten in kader van dorpskernvernieuwing en herinrichting publiek domein 
 • het uitwerken en onderzoeken van mobiliteitsvraagstukken, o.m. parkeeronderzoeken, verkeerssimulaties, kruispuntanalyses, analyses schoolomgevingen… 
 • de uitwerking van inter- en bovengemeentelijke mobiliteitsprojecten in het kader van de ontsluiting en bereikbaarheidsvragen bij respectievelijk industriezones en woonprojecten, beleidskaders rond zwaar verkeer, visie rond trage wegen… 
 • ondersteuning gemeenten in het kader van de vervoerregio’s 
 • proactief aansturen van het planproces in samenspraak met de opdrachtgever 
 • opvolgen van de evoluties in het vakdomein 
 • de prospectie en werving van projecten/opdrachten

Plaats van tewerkstelling is het kantoor van WVI te Brugge.

 
Je kennis

In functie van het takenpakket verwachten we: 

 • professionele kennis: verkeerskunde en mobiliteit  
 • professionele kennis: regelgeving mobiliteit 
 • basis kennis: ruimtelijke planning en stedenbouw 
 • basiskennis: MS Office-programma’s, Adobe Indesign

 
Je competenties

De focus van de competenties ligt op: 

 • analyserend vermogen (2): verbanden leggen en oorzaken zien 
 • communicatieve vaardigheden (2): zorgen voor een heldere communicatie in twee richtingen 
 • flexibiliteit (2): ontwikkelingen doorzien en daar snel op in spelen  
 • initiatief (2): zien en grijpen van kansen 
 • innoveren (2): voorstellen van creatieve alternatieven 
 • integriteit (2): waken over de naleving van afspraken, regels en ethiek en bijsturen waar nodig + loyaliteit 
 • kwaliteitsgerichtheid (2): ondernemen van actie om de kwaliteit van het werk te verbeteren 
 • onderhandelingsvaardigheid (1): in staat zijn om tot een voor alle partijen geaccepteerde overeenkomst te komen 
 • planning- en organisatievermogen(1): eigen werk effectief plannen en organiseren 
 • samenwerken (2): anderen helpen en overleg plegen 
 • visie ontwikkelen (1): vooruit kijken en taken en problemen in een ruimere context plaatsen

 
Ons aanbod

 • Je komt terecht in een afwisselende job in een jong en multidisciplinair team binnen een dynamische werkomgeving. WVI hecht veel belang aan het bijdragen tot een duurzame maatschappij. 
 • We bieden je een contract voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je masteropleiding en werkervaring. 
 • Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, aanvullend pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte… 
 • Mobiliteitsvoordelen zijn fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en ruime tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer. 
 • We vergoeden jouw verplaatsingskosten in opdracht van WVI, of maak gebruik van Cambio of Blue bike of een van onze (elektrische) dienstwagens. 
 • We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking, onder meer een smartphone met split-bill abonnement. 
 • We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door  personeelsevenementen, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.

 
Voorwaarden om je kandidaat te kunnen stellen

Je hebt een: 

 • master diploma met een opleiding verkeerskunde en/of ervaring op vlak van mobiliteit (voor de functie van stafmedewerker) 
 • bachelor diploma met een opleiding verkeerskunde én met ervaring op vlak van mobiliteit (voor de functie van deskundige) 
 • Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden. 
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. Je bent bereid deel te nemen aan een medisch onderzoek bij aanwerving. 
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

De aanwervingsprocedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij men telkens geslaagd dient te zijn. 

 • technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef en mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI 
 • assessment center – bij een extern selectiekantoor 
 • eindgesprek bij directie van WVI – in de kantoren van WVI 
 • aanwervingsbeslissing door de raad van bestuur van WVI

 
Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten zal de raad van bestuur van WVI één kandidaat aanstellen met een contract van onbepaalde duur, in functiegroep “stafmedewerker” (universitair niveau) of “deskundige” (bachelor niveau) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI.

 

Bezorg ons je kandidatuur, met motivatiebrief en cv: