Locatie: WVI - Inschrijven tot 17-10-2021

Aanleiding voor de vacature

Sinds 2011 begeleidt WVI particulieren bij de energetische renovatie van hun woning. Onze renovatieteam streeft naar een begeleiding van A tot Z zowel op het vlak van gebouwrenovatie, isolatie en ventilatie, toepassing hernieuwbare energie, duurzaam en circulair bouwen, woonkwaliteit…

Europa en ook België hebben de ambitie om tegen 2050 alle woningen even energiezuinig te hebben als een nieuwbouwwoning. De EPC-databank toont aan dat op dit moment slechts 3,5% van de woningen hieraan voldoet. Dit betekent in West-Vlaanderen dat de komende 30 jaar bijna 700.000 woningen dienen te worden gerenoveerd.

Het Energiehuis WVI wil daarom haar werking van renovatiebegeleiding verder uitbouwen. De opdracht van het team bestaat erin om nog meer verbouwers praktische, technische en financiële ondersteuning te bieden tijdens hun renovatietraject.

Wil jij meehelpen aan dit gemeenschappelijk doel?  Ga je graag aan de slag om alle vragen omtrent het verduurzamen van een woning met een glimlach te beantwoorden? Dan zoeken wij jou als onze bijkomende medewerker energieloket.
 

Functieomschrijving

Het Energiehuis WVI staat in voor het informeren, sensibiliseren en adviseren van burgers rond energetische renovatie. Als medewerker werk je mee aan de uitbouw en het beheren van het unieke loket van het Energiehuis WVI.

Dit houdt onder meer in:

 • Je bemant het energieloket, zowel in de kantoren van WVI, op regionale locaties en/of bij de lokale besturen in ons werkingsgebied
 • Je volgt de wijzigingen in beleid en regelgeving met betrekking tot energetische renovatie op
 • Je verzamelt en organiseert technische basisinformatie rond energetische renovatie
 • Je beantwoordt basisvragen rond energetische renovatie van burgers die via het loket, telefonisch, per mail of via de website worden gesteld
 • Je verwijst gericht door naar onze renovatiecoaches en/of partnerorganisaties bij vragen van burgers die een uitgebreide en/of specifieke expertise vragen
 • Je beheert het klantenregistratie- en opvolgingssysteem
 • Je communiceert naar de lokale besturen, verschillende actoren en burgers met betrekking tot de werking van het Energiehuis
 • Je werkt sensibiliseringsacties en/of communicatiecampagnes uit om burgers te stimuleren tot renovatie 
 • Je staat in voor informatie-, educatie- en sensibiliseringsmomenten 
 • Je ondersteunt bij het overleg met en de rapportering naar de betrokken lokale besturen

 

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een diploma bachelor of hebt een gelijkwaardig profiel door ervaring. Een specifiek diploma is niet vereist. Kennis/ervaring rond energierenovatie bij woningen is een pluspunt. Bij gebrek aan basiskennis vragen we wel een interesse en bereidheid om op korte termijn zich in de materie in te werken. 
 • Je gedrag is in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden bij aanwerving. 
 • Je bent medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. 
 • Je hebt een rijbewijs B.

 

Jouw kennis

In functie van het takenpakket heb je:

 • professionele kennis met betrekking tot energetische renovatie van gebouwen, inzicht in het bouwkundig proces 
 • professionele kennis van beleidsinitiatieven, regelgeving, financierings- en steunmaatregelen bij energetische renovatie 
 • basiskennis van MS Office-programma’s

 

Jouw competenties

De focus van de competenties ligt op:

 • communicatieve vaardigheden (2): zorgen voor een heldere communicatie in twee richtingen + schriftelijke vaardigheid 
 • flexibiliteit (1): flexibel inzetbaar in diverse projecten, onder wijzigende omstandigheden en op diverse werkplekken in het werkingsgebied 
 • initiatief (1): vanuit zichzelf, binnen de eigen werksituatie, meer doen dan is opgedragen  
 • integriteit (1): correct handelen en de regels respecteren + loyaliteit 
 • klantgerichtheid (2): actief meedenken met de klant, hulpvaardig 
 • kwaliteitsgerichtheid (1): hanteren van vooropgestelde kwaliteitseisen en fouten herstellen + nauwkeurigheid 
 • leergierigheid (1): openstaan voor informatie en feedback en leerpunten omzetten in acties
 • planning- en organisatievermogen (1): eigen werk effectief plannen en organiseren 
 • samenwerken (1): meewerken en anderen informeren 
 • zelfstandigheid (2): voor zichzelf doelen stellen en daar vorm en inhoud aan geven

 

Ons aanbod

 • Een contract voor onbepaalde duur, met verloning op basis van studieniveau bachelor of secundair onderwijs en met inachtneming van je ervaring. 
 • Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, aanvullend pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte… 
 • Je kan zelf een aantal loonsvoorwaarden kiezen binnen ons flex-voordelen-plan: bvb. een leasefiets, een leasewagen, extra verlof, terugbetaling van je pensioensparen… 
 • Mobiliteitsvoordelen zijn fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en ruime tussenkomst in het abonnement van het openbaar woon-werkverkeer. 
 • We vergoeden jouw dienstverplaatsingskosten in opdracht van WVI. 
 • We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking die flexibele werkplaatsen mogelijk maken. 
 • Je komt terecht in een dynamische pool van rechtstreekse collega’s. 
 • We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door personeelsevenementen, telewerk, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling 

 

De aanwervingsprocedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij men telkens geslaagd dient te zijn.

Voorziene timing van de selectieprocedure:

 • donderdag 21 oktober 2021: schriftelijke en mondelinge selectieproef met jury – in de kantoren van WVI 
 • donderdag 28 oktober: assessment center – bij een extern selectiekantoor 
 • maandag 8 november inde namiddag: eindgesprek bij de directie van WVI – in de kantoren van WVI 
 • woensdag 17 november 2021: aanwervingsbeslissing door de raad van bestuur van WVI

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur een kandidaat aan in de functie in een contract van onbepaalde duur, afhankelijk van het diploma in functiegroep “medewerker” (C1, bachelor niveau) of “assistent-deskundige” (D2, secundair onderwijs niveau) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI. Overige geslaagde kandidaten kunnen worden opgenomen in de wervingsreserve.

Stuur ons je kandidatuur, met motivatiebrief en cv, uiterlijk op zondag 17 oktober 2021 en gericht aan: personeelsdienst@wvi.be