Locatie: West-Vlaamse Intercommunale - Inschrijven tot 19-02-2020

 

Zin om mee te werken aan een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving? Draag je interactie hoog in het vaandel? Klinken participatie en co-creatie je als muziek in de oren? Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!
 
Om een breed draagvlak op te bouwen bij politici, gemeentebesturen, burgers en bedrijven zoeken we een stafmedewerker participatie en procesbegeleiding

 
De functiebeschrijving

Je takenpakket is drieledig: procesbegeleiding, participatie en communicatie. Je stimuleert, stuurt en begeleidt zowel interne als externe participatie-initiatieven. Zo creëer je voor elk project een context, een vruchtbare bodem en formats om de betrokkenheid van de verschillende stakeholders te vergroten.

Participatief werken is je ding! Je bent ervan overtuigd dat participatie burgers en overheden samenbrengt om een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving vorm te geven.
Je bent een echte bruggenbouwer, zowel binnen als buiten de organisatie. Als stafmedewerker participatie en procesbegeleiding ben je de drijvende kracht en het aanspreekpunt voor de hele organisatie rond participatie.

Je takenpakket houdt onder meer in: 

 • Je staat de (interne) diensten bij in hun participatie-initiatieven. Concreet gaat het over het opzetten van participatie in complexe projecten in onder andere stedenbouw, ruimte, project- en gebiedsontwikkeling, infrastructuur, mobiliteit, smart city en hernieuwbare energie. Opinies kunnen verzoenen tot een consensus is hierin onontbeerlijk 
 • Je begeleidt participatietrajecten op het terrein van A tot Z of ondersteunt de projectverantwoordelijke hierin. Zo ben je verantwoordelijk voor het opzetten, vormgeven en uitvoeren van een participatietraject (incl. procesarchitectuur) met de nodige ruimte voor nieuwe invalshoeken en creatieve ideeën. 
 • Je kan mensen inspireren, aansturen en opleiden in deze specifieke materie. Je geeft het (intern) ondersteuningsaanbod rond participatie vorm en sleutelt mee aan methodieken, begeleidingen, informatie, praktijkvoorbeelden en tools rond participatie. 
 • Je zorgt voor een brede blik binnen de organisatie op participatie, waarbij de betrokkenheid van collega’s wordt gestimuleerd en de huidige werking permanent wordt bijgestuurd. 
 • Je hebt talent in het ontmijnen van beladen discussies zonder dat je de essentie uit de weg gaat. Zo treed je op als moderator bij overlegplatformen, studiedagen of infosessies.

 
Je kennis 

In functie van het takenpakket: 

 • professionele kennis: communicatietechnieken en participatietechnieken 
 • Professionele kennis: communicatiemedia en communicatiemiddelen 
 • Professionele kennis: procesmatig, methodologisch en projectmatig werken 
 • Basiskennis: op het vlak van openbare besturen (bestuurskunde) en in het bijzonder de werking van gemeentebesturen 

 
Je competenties

De focus van de competenties ligt op:

 • analyserend vermogen (2): verbanden leggen en oorzaken zien 
 • communicatieve vaardigheden (2): zorgen voor een heldere communicatie in twee richtingen + gespreksvaardigheid + presenteren 
 • flexibiliteit (2): ontwikkelingen doorzien en daar snel op in spelen 
 • innoveren (2): voorstellen van creatieve alternatieven 
 • integriteit (2): waken over de naleving van afspraken, regels en ethiek en bijsturen waar nodig + loyaliteit  
 • netwerken (2): nieuwe contacten leggen 
 • omgevingsbewustzijn (1): zich informeren over externe ontwikkelingen 
 • organisatiesensitiviteit (2): handelen op basis van kennis van de organisatie 
 • planning- en organisatievermogen (3): projecten (waarbij meerdere mensen betrokken zijn) coördineren + delegeren + voortgangscontrole + rapporteren 
 • samenwerken (3): samenwerking stimuleren 
 • visie ontwikkelen (2): feiten, trends en ontwikkelingen vertalen naar beleidsvoorstellen

 
Ons aanbod

Je komt terecht in een boeiende job in een multidisciplinair team binnen een dynamische werkomgeving.
WVI hecht veel belang aan het bijdragen tot een duurzame maatschappij.
We bieden je een contract voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je masteropleiding en werkervaring.
Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, aanvullend pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte, …
Mobiliteitsvoordelen zijn fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en een ruime tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer.
We vergoeden jouw verplaatsingskosten in opdracht van WVI, of maak gebruik van Cambio of Blue bike of een van onze (elektrische) dienstwagens.
We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking, onder meer een smartphone met split-bill abonnement.
We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door  personeelsevenementen, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.
 

 

Voorwaarden om je kandidaat te kunnen stellen

 • Diplomavereisten: je bent in het bezit van een master diploma; bijvoorbeeld in de communicatiewetenschappen 
 • Je beschikt over relevante ervaring. Toon in je motivatiebrief aan dat je reeds meewerkte aan participatieprocessen en/of –trajecten.  
 • Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt bij aanwerving getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden. 
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. Je bent bereid deel te nemen aan een medisch onderzoek bij aanwerving. 
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

De aanwervingsprocedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn. 
 
Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten zal de raad van bestuur van WVI één kandidaat aanstellen met een contract van onbepaalde duur, in functiegroep “stafmedewerker” (B1, universitair niveau) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI.
 
De andere geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve.
 
Voorziene timing:
donderdag 27 februari 2020: technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef en mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI
Week van 2 maart 2020: assessment center – bij een extern selectiekantoor
Donderdag 12 maart 2020: eindgesprek bij directie van WVI – in de kantoren van WVI
Woensdag 18 maart 2020: aanwervingsbeslissing door de raad van bestuur van WVI
 
Bezorg ons je kandidatuur, met motivatiebrief en cv, uiterlijk op woensdag 19 februari 2020:
personeelsdienst@wvi.be
 
of
WVI
T.a.v. Geert Sanders
Algemeen directeur
Baron Ruzettelaan 35
8310 Brugge 

 

Vacaturedetails

 • Plaats van tewerkstelling is Brugge.
 • Wij vragen bereidheid tot sporadisch avond- of weekendwerk in functie van evenementen.