Locatie: VVSG vzw - Inschrijven tot 08-08-2021

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur. 


Over de functie

De VVSG is op zoek naar een stafmedewerker thuiszorg voor de vervanging van een collega. Samen met de andere stafmedewerkers uit het team thuiszorg ondersteun je de thuiszorgdiensten en lokale dienstencentra van lokale besturen. Daarnaast werk je nauw samen met de collega’s uit het team ouderenzorg en maak je de verbinding met andere VVSG-collega’s.


Takenpakket

 • Je volgt de regelgeving en beleidsontwikkelingen op over thuiszorg. 
 • Je zet deze regelgeving om in praktijkgerichte ondersteuning en instrumenten. 
 • Je beantwoordt vragen van en je ondersteunt de verantwoordelijken van openbare thuiszorgdiensten. 
 • Je houdt de vinger aan de pols bij onze leden; in gesprek met hen bepaal je de scope en focus van jouw rol als belangenbehartiger en kennisdeler. 
 • Je plant, organiseert en begeleidt overleg, vorming en ervaringsuitwisseling voor openbare thuiszorgdiensten.  
 • Je vervult administratieve taken zoals de voorbereiding en de verslaggeving van vergaderingen. 
 • Je detecteert, signaleert en verspreidt innovatieve en goede praktijken. 
 • Je vertaalt de signalen die je terugkrijgt vanuit het werkveld samen met collega’s naar het beleid en naar zinvolle ondersteuning in de vorm van opleidingen, instrumenten, adviezen, publicaties en infosessies. 
 • Je maakt bruggen en verbinding met het brede zorgbeleid: zorgzame buurten, eerstelijnszorg, ouderenzorg, vermaatschappelijking van zorg, gezondheidszorg.  
 • Je zoekt samen met de medewerkers van openbare thuiszorgdiensten naar oplossingen bij knelpunten.


Profiel

 • Je behaalde een bachelor- of masterdiploma (bij voorkeur in het thema menswetenschappen) dat je voldoende basis biedt om bovenstaande taken tot een goed einde te brengen. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door ervaring nemen we ook mee in rekening. 
 • Beschikken over een eerste werkervaring in de thuiszorgsector is een pluspunt. 
 • Je kent de regelgeving van toepassing op de thuizorgsector (of bent bereid die op korte tijd te verwerven) en werkt beleidsondersteunend. 
 • Een eerste ervaring in het begeleiden van groepen en faciliteren van (groeps)processen is een pluspunt. We zoeken voornamelijk een verbinder die mensen kan prikkelen en inspireren om samen op weg te gaan. 
 • Je bent een netwerker, kennisdeler en doet graag aan belangenbehartiging. 
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijk helder communiceren. 
 • Je bent een teamspeler, die samen met de collega’s de lokale besturen zo goed mogelijk wil ondersteunen. 
 • Je ben bereid je te verplaatsen doorheen Vlaanderen naar onze leden, vormingen en vergaderingen. 


Aanbod

 • Een tewerkstelling via een voltijdse overeenkomst van bepaalde duur (een overeenkomst van 80% is bespreekbaar) voor 1 oktober 2021 t.e.m. 30 september 2022. 
 • Een aantrekkelijk loon en extra voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé gemakkelijk op elkaar kan afstemmen.  
 • Tal van mogelijkheden om interne en externe vormingen te volgen.   
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel.  
 • Je komt terecht in het gedreven team thuiszorg. 
 • Ondersteuning en begeleiding tijdens je inwerkperiode zijn verzekerd.


Interesse? 

Stel je dan kandidaat door je CV en motivatie te bezorgen aan Margriet Peeters via personeel@vvsg.be, dit ten laatste op zondag 8 augustus 2021. Noteer alvast in je agenda dat het verkennend selectiegesprek (en mogelijks ook een selectieproef) zal plaatsvinden op maandag 16 augustus 2021.  

Interesse, maar nog in twijfel en graag nog even polsen? Neem dan contact op met Tine De Vriendt, via tine.devriendt@vvsg.be of 0472/47.76.33.
 
Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden, contacteer Philippe Peremans via 0471 37 89 74 of philippe.peremans@vvsg.be.