Locatie: VVSG vzw - Inschrijven tot 15-08-2021

 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politie- en hulpverleningszones, autonome gemeentebedrijven, welzijnsverenigingen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.


Over de functie

Het Vlaamse mobiliteitsbeleid is ingrijpend hertekend. Basisbereikbaarheid en ‘combimobiliteit’ komen centraal te staan. Om dat op het terrein mogelijk te maken, krijgen steden en gemeenten een grote rol. Zij zullen samen met de gewestelijke instanties de mobiliteitsuitdagingen voor hun regio aanpakken. Samen kiezen ze voor een gezamenlijke, multimodale aanpak. Ze tekenen samen het openbaar vervoer uit, ze bepalen de investeringsprioriteiten voor de fiets, de weg en de waterweg, en ze duiden de werkpunten aan voor een betere verkeersveiligheid en doorstroming. Ze doen dat in één van de 15 vervoerregio’s in Vlaanderen.

Om dit mede mogelijk te maken zoeken de VVSG en het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking een stafmedewerker regionaal mobiliteitsbeleid.  

In deze functie ondersteun je de lokale besturen bij de uitbouw van de vervoerregiowerking. Je faciliteert hen, via een communicatieve en wervende aanpak, in het realiseren van een netwerkorganisatie over de lokale besturen heen. Je verzamelt en wisselt kennis, praktijkervaringen, visies en voorbeeldprojecten uit over de rol en aanpak van steden en gemeenten in de vervoerregio’s. Zo bouw je mee aan een omslag in het mobiliteitsbeleid. 

Samen met de coördinator van het ondersteuningsplatform maak je deel uit van het team Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking.


Takenpakket

 • Je bouwt mee aan een netwerk van mandatarissen en (inter)gemeentelijke medewerkers uit elk van de vervoerregio’s. 
 • Je bevordert en organiseert uitwisseling van kennis, ervaringen en visie, met een doelgerichte programmatie en inspirerende methodieken en communicatie. 
 • Samen met de coördinator van het Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking verzorg je een permanente advieslijn en verzamel je voorbeelden van goede praktijken. 
 • Je werkt nauw samen met de collega’s van VVSG en Fietsberaad Vlaanderen, die via hun dienstverlening mee invulling geven aan het ondersteuningsplatform. 
 • Je doet beleidsaanbevelingen gebaseerd op wat leeft bij steden en gemeenten in de vervoerregio’s. 
 • Je bent gesprekspartner voor diverse stakeholders op het Vlaamse lokale en bovenlokale niveau.


Profiel

 • Je behaalde een bachelor- of masterdiploma dat je voldoende basis biedt om bovenstaande taken tot een goed einde te brengen. Gelijkwaardige competenties, opgebouwd door ervaring, nemen we ook mee in rekening. 
 • Relevante ervaring in mobiliteitsbeleid of in beleidsontwikkeling op de doorsnede van mobiliteit, ruimtelijke ordening, wonen, e.a. beschouwen we als een pluspunt. 
 • Beschikken over een eerste ervaring binnen het uitbouwen van een netwerk(organisaties) is eveneens een pluspunt. 
 • Je overziet complexe gegevens en kan deze op een inzichtelijke manier ordenen en vertalen op maat van onze leden en andere stakeholders. 
 • Je weet mensen te enthousiasmeren en mee op sleeptouw te nemen. 
 • Je weet tegengestelde belangen om te buigen en het gemeenschappelijke te benadrukken. 
 • Je bent een teamspeler, maar krijgt er ook enorm veel energie van om je job zelfstandig in te vullen.   
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. 
 • Vertrouwd zijn met de wereld van de lokale besturen en intergemeentelijk samenwerkingen is een pluspunt. 


Aanbod

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur t.e.m. einde 2025. 
 • Een aantrekkelijk loon en extralegale voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …). 
 • Een unieke kans om in Vlaanderen van dichtbij mee de omslag te bewerkstelligen naar een meer bottom-up, duurzamer en multimodale mobiliteit. 
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en ontmoetingsplek in hartje Brussel. 
 • Een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen. 
 • De optie om tewerkgesteld te worden via een terbeschikkingstelling is zeker bespreekbaar. 


Interesse?

Stel je dan kandidaat door je CV en motivatie te bezorgen aan Margriet Peeters via personeel@vvsg.be, ten laatste op zondag 15 augustus 2021. Noteer alvast in je agenda dat het verkennend selectiegesprek zal plaatsvinden op woensdag 25 augustus 2021.   

Meer info over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Guido Vaganée, coördinator van het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking, via guido.vaganee@vvsg.be.  

Meer informatie over de werving- en selectieprocedure & arbeidsvoorwaarden is te verkrijgen bij Philippe Peremans, selectieverantwoordelijke, via 0471 37 89 74 of philippe.peremans@vvsg.be.