Locatie: VVSG vzw - Inschrijven tot 28-08-2022

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Over de functie

De VVSG ondersteunt de lokale besturen op het vlak van onderzoek, registratie en dataverzameling. Elke dag opnieuw leveren de OCMW’s een ernstige strijd tegen armoede. Omdat een OCMW afhankelijk van de behoeften in elke stad en gemeente anders wordt georganiseerd, is er weinig systematisch cijfermateriaal beschikbaar. Daarom peilt de VVSG regelmatig naar het brede palet van hulp- en dienstverlening van de OCMW’s. Het cijfermateriaal wordt gebruikt voor beleidsdoeleinden en om de belangen van de OCMW’s te behartigen. Bovendien is het een benchmark voor alle OCMW’s.

Binnen het team Samenleven en beleven zijn we op zoek naar een onderzoek en registratie/dataverzameling, die zich vooral zal bezig houden met het ondersteunen van lokale besturen op dat vlak. 

Je rapporteert aan het diensthoofd van de dienst Samenleven en beleven.

Takenpakket

 • Als stafmedewerker onderzoek en dataverzameling sta je in voor de volgende opdrachten: 
 • Je bent de trekker van de OCMW-barometer: je staat in voor zowel de opmaak van de vragenlijsten op het vlak van woonbeleid, zorg voor oud en jong en het aantal cliënten financiële steun.
 • Je bent de trekker van de ter beschikking stelling van data ten behoeve van lokale besturen via de Kruispuntband Sociale Zekerheid.
 • Je initieert of ondersteunt bijkomend onderzoek, hetzij kwantitatief, hetzij kwalitatief.
 • Je faciliteert de vertaling van onderzoek naar lokale besturen en andere lokale actoren. 

Ben jij de stafmedewerker die wij zoeken?  

 • Je hebt een solide wetenschappelijke basis opgebouwd via studie (bachelor- of masterdiploma). Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we zeker ook mee in rekening.  
 • Daarnaast kan je minstens 5 jaar functierelevante ervaring voorleggen in kwantitatief onderzoek en ben je vertrouwd met courante informaticatoepassingen én meer specifieke applicaties voor dataverwerking en statistiek. 
 • Daarnaast wordt jouw profiel gekenmerkt door onderstaande competenties: 
 • Je bent in staat tot correcte dataverwerking, -analyse en -rapportage te komen en tot vertaling van onderzoek naar praktijk en beleid.
 • Je hebt affiniteit met de wettelijke opdrachten en rollen van de lokale besturen.
 • Je stemt jouw communicatie af op maat van het doelpubliek, zijnde collega’s van het eigen team, organisatiebreed en medewerkers van de lokale besturen.
 • Je voelt je als een vis in het water om te werken in een multidisciplinaire omgeving waarin je diverse perspectieven en beschouwingen mee moet nemen in een beslissingsproces.

Wat bieden we jou?

 • Een halftijdse overeenkomst (50%) van onbepaalde duur.
 • De verloning gebeurt op masterniveau en wordt aangevuld met een pakket aan interessante voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen.  
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel.
 • Je wordt warm onthaald bij je start en wordt daarna ondersteund in je verdere groei in de job. 
 • De mogelijkheid om samen te werken in een klein team van collega’s die zich allen met hart en ziel inzetten voor sterke lokale besturen.
 • Een boeiende afwisseling tussen erg concrete lokale uitdagingen en de overkoepelende taken op het niveau van de VVSG. 

Interesse?

Laat ons proeven van jouw enthousiasme en stel je kandidaat door je CV en motivatie (brief, filmpje, …) te bezorgen aan Margriet Peeters, via personeel@vvsg.be, dit ten laatste op zondag 28 augustus 2022.

Als jij ons kan overtuigen van jouw motivatie, nodigen wij je heel graag uit voor deelname aan het selectiegesprek (eventueel in combinatie met een selectieproef) op woensdag 7 september 2022, in huis Madou.

Meer info?

Meer info over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Peter Cousaert, diensthoofd Samenleven en beleven, via peter.cousaert@vvsg.be of 0477 70 56 89.

Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden, contacteer Philippe Peremans, selectieverantwoordelijke, via 0471 37 89 74 of philippe.peremans@vvsg.be.