Locatie: VVSG vzw - Inschrijven tot 11-08-2021

 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: gemeenten, OCMW’s, politie- en hulpverleningszones, autonome gemeentebedrijven, welzijnsverenigingen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.


Over de functie

Ter versterking van het team Werking en Organisatie van de VVSG, zoeken we een stafmedewerker lokaal personeelsbeleid. 

In deze functie ondersteun je de lokale besturen bij diverse en actuele personeelsthema’s. Je brengt de lokale besturen hierover samen, werkt mee aan hun belangenbehartiging en organiseert mee de kennisdeling binnen het team Werking en Organisatie, de VVSG en met de lokale besturen.

Je rapporteert aan de directeur Bestuur die ook fungeert als diensthoofd van het team Werking en Organisatie.


Takenpakket

 • Je denkt proactief mee over maatschappelijke evoluties binnen het thema personeelsbeleid en de impact op de werking van de lokale besturen en hun personeelsbeleid. 
 • Je neemt deel aan relevante netwerken van lokale besturen en andere mogelijke partners. Naast deelname aan initieer je ook zelf overleg en uitwisseling met en tussen de lokale besturen en relevante partners.  
 • Je neemt als lid van de werkgeversdelegatie deel aan sociale onderhandelingen. 
 • Je doet via diverse (online) kanalen aan kennisontsluiting over personeelsthema’s en geeft hierover duiding op studiedagen en andere bijeenkomsten met lokale besturen. 
 • Je fungeert als een echte ‘partner’ op het vlak van adviesverlening over innovatief personeelsbeleid. 


Profiel

 • Je behaalde bij voorkeur een masterdiploma dat je voldoende basis biedt om bovenstaande taken tot een goed einde te brengen. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door ervaring nemen we ook mee in rekening. 
 • Je bent door studie/werkervaring vertrouwd met het thema personeelsbeleid binnen een overheidscontext.  
 • Je beschikt over ten minste 5 jaar relevante werkervaring. 
 • Juridische expertise binnen dit thema en een ruime interesse in alles wat lokale besturen doen en aanbelangt, beschouwen we als een pluspunt. 
 • Je bent iemand met drive en visie; een strategische denker die handen en voeten geeft aan een toekomstbestendig personeelsbeleid binnen de lokale besturen, waar kwaliteit van werk(omstandigheden) en kwaliteit van organisatie voorop staan.  
 • Je bent iemand die energie krijgt van het coördineren/trekken van innovatieve projecten. 
 • Je bent een verbinder die de lokale besturen kan enthousiasmeren om samen te werken aan een innovatief en duurzaam personeelsbeleid.   
 • Je kan op een duidelijke en gestructureerde manier rapporteren en communiceren. Je bent ook bereid om permanent te zoeken naar nieuwe methodieken voor communicatie en kennisdeling met en tussen de lokale besturen en relevante partners. 
 • Spreken voor groepen schrikt je niet af. Integendeel, dit wekt bij jou energie op. 
 • Je bent een teamspeler, die samen met de collega’s de lokale besturen zo goed mogelijk wil ondersteunen.  


Aanbod

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 
 • Een aantrekkelijk loon en extralegale voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé gemakkelijk op elkaar kan afstemmen. 
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving en een ontmoetingsplek in hartje Brussel. 
 • Je komt terecht in het enthousiaste team Werking en Organisatie van de VVSG.


Interesse?

Stel je dan kandidaat door je CV en motivatie te bezorgen aan Margriet Peeters via personeel@vvsg.be, dit ten laatste op woensdag 11 augustus 2021. Noteer alvast in je agenda dat het verkennend selectiegesprek zal plaatsvinden op vrijdag 20 augustus 2021.   

Meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Jan Leroy, directeur Bestuur, via jan.leroy@vvsg.be.  

Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden, contacteer Philippe Peremans via 0471 37 89 74 of philippe.peremans@vvsg.be.