Locatie: VVSG vzw - Inschrijven tot 15-08-2022

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Over de functie

In de functie van stafmedewerker juridische personeelszaken krijg je de kans om jouw schouders te zetten onder het IFIC-project. In het kader van dit project neem je allerlei initiatieven om de Vlaamse lokale besturen (gemeenten, OCMW’s, welzijnsverenigingen) te ondersteunen bij de verder invoering en uitrol van een nieuw systeem van functieclassificatie en loonhuis (IFIC) in de zorgsectoren (woonzorg, thuiszorg en kinderopvang). Je doet dit in nauwe samenwerking met jouw andere VVSG-collega’s en met de collega’s van IFIC vzw, die de functieclassificatie heeft uitgewerkt en ontwikkeld.

 

Je maakt deel uit van de dienst ‘Bestuur en strategie’. Deze dienst bestaat uit een veertigtal collega’s die allen werken aan diverse aspecten m.b.t de bestuurskracht van het lokaal bestuur. Dit gaat o.a. over lokale democratie en de politieke organen in het lokaal bestuur, burgerparticipatie, de interne werking (financiën, personeelsbeleid, IT, digitalisering, cyber-en informatieveiligheid, lokale fiscaliteit en overheidsopdrachten..), (digitale) dienstverlening en lokale, regionale en internationale samenwerking, Europa en internationalisering. De collega’s nemen rond deze thema’s allerlei initiatieven vanuit de drie kernrollen van de VVSG: netwerkbouwer, kennisdeler en belangenbehartiger.

Je rapporteert aan het diensthoofd van de dienst Bestuur en Strategie.

Takenpakket

 • Vanuit de VVSG ben je de permanente link tussen IFIC vzw en de lokale besturen. Je stemt ondersteuningsinitiatieven en communicatie op elkaar af en deelt relevante info.
 • Je volgt de beleidsontwikkelingen, actualiteit en wetgeving m.b.t. personeelszaken in lokale besturen met linken naar IFIC nauwgezet op, communiceert hierover naar onze leden.
 • Je coördineert en faciliteert IFIC-fora. Dit zijn netwerkmomenten van lokale besturen die je bijeenbrengt voor kennisdeling en opvolging van de IFIC-uitvoering. 
 • Je brengt ondersteuningsnoden van onze leden en in kaart werkt mee aan het ontwikkelen van instrumenten die onze leden ondersteunen bij de uitrol van IFIC (modellen, stappenplannen, FAQ op de website …).
 • Je staat in voor het actueel houden, uitwerken en monitoren van de deelpagina’s over IFIC op ons online kennisnetwerk.
 • Je organiseert vormingen en webinars gerelateerd aan het thema.
 • Je bent de draaischijf voor alle IFIC- gerelateerde vragen van onze leden. Wanneer nodig, werk je hiervoor samen met IFIC vzw.
 • Je stemt intern af met collega’s en houdt hen op de hoogte over de invoering van IFIC.
 • Je ondersteunt vanuit jouw expertise jouw collega’s in het opnemen van tijdelijke projecten in functie van actuele noden van de leden gelinkt aan het programma ‘Sterk werkgeverschap’ van de dienst Bestuur en Strategie.

Ben jij de stafmedewerker die wij zoeken?

Je hebt een solide juridische basis opgebouwd via studie (bachelor- of masterdiploma). Een juridisch diploma is geen vereiste maar wel een pluspunt (graduaat/bachelor rechtspraktijk, master in de rechten…).Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we zeker ook mee in rekening.  

Daarnaast kan je een 2 à 3 jaar functierelevante ervaring voorleggen. Heb je net jouw studie afgerond en voel je het kriebelen als je onze vacature leest? Dan moedigen we je zeker aan om je ook kandidaat te stellen.

Daarnaast wordt jouw profiel gekenmerkt door onderstaande competenties: 

 • Je hebt een hart voor de lokale besturen en gelooft in hun missie en opdracht;
 • Je bent in staat je snel in te werken in juridisch-technische materie, er de essentie uit te halen en dit ook op begrijpbare manier ‘te vertalen’ naar leden en collega’s;
 • Je bent communicatief en kan je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent praktisch ingesteld en werkt zelfstandig, systematisch en resultaatgericht;
 • Je bent een netwerker en verbinder. Het trekken van werkgroepen, het leggen van diverse contacten, het samenwerken met collega’s en het actief deelnemen aan diverse netwerken geeft je energie;
 • Je bent flexibel. Jou (tijdelijk) inwerken in nieuwe juridische of bestuurlijke thema’s in functie van de noden van onze leden, schrikt je niet af.

Wat bieden we jou?

 • Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur. Start zo snel mogelijk in te plannen.
 • GSD-V vzw treedt op als juridische werkgever. Je opdracht voer je uit bij de dienst Bestuur en Strategie, binnen de VVSG.
 • De verloning gebeurt op masterniveau binnen de vork van 3.576,76 euro (brutomaandloon 0 jaar anciënniteit) en 4.397,12 euro (brutomaandloon 10 jaar anciënniteit).
 • Dit loon wordt aangevuld met een pakket aan interessante voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen.  
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel.
 • Je wordt warm onthaald bij je start en wordt daarna ondersteund in je verdere groei in de job.
 • Je komt terecht in een fijne organisatie die collegialiteit hoog in het vaandel draagt en waar tal van gedreven collega’s zich dagdagelijks vol passie inzetten voor het versterken van de lokale besturen.

Interesse?

Laat ons proeven van jouw enthousiasme en stel je kandidaat door je CV en motivatie (brief, filmpje, …) te bezorgen aan Margriet Peeters, via personeel@vvsg.be, dit ten laatste op maandag 15 augustus 2022.

Als jij ons kan overtuigen van jouw motivatie, nodigen wij jou heel graag uit voor deelname aan het selectiegesprek (eventueel in combinatie met een selectieproef) op maandag 22 augustus 2022, in huis Madou.

Meer info?

Wil je meer info over de functie? Neem dan zeker even contact op met Nathalie Dumarey, diensthoofd Bestuur en Strategie, via nathalie.dumarey@vvsg.be.

Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden, contacteer Philippe Peremans, selectieverantwoordelijke, via 0471 37 89 74 of philippe.peremans@vvsg.be.