Locatie: VVSG vzw - Inschrijven tot 11-08-2021

 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: gemeenten, OCMW’s, politie- en hulpverleningszones, autonome gemeentebedrijven, welzijnsverenigingen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.


Over de functie

Binnen de non-profit sector werkt IFIC vzw aan de ontwikkeling van een analytische functieclassificatie om functies (beroepen) te beschrijven en positioneren op een zo objectief en neutraal mogelijke manier en om correcte loonmodellen te ontwikkelen. De functieclassificaties worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de betrokken actoren in het werkveld en goedgekeurd door de sociale partners

Om de Vlaamse lokale besturen (gemeenten, OCMW’s, welzijnsverenigingen) te ondersteunen bij de invoering van een nieuw systeem van functieclassificatie en loonhuis (IFIC) in de zorgsectoren (woonzorg, thuiszorg en kinderopvang), is de VVSG op zoek naar een stafmedewerker.   

Je versterkt hierbij het team Werking en Organisatie van de VVSG. Je rapporteert aan de directeur Bestuur die ook fungeert als diensthoofd van dit team.


Takenpakket

 • Vanuit de VVSG ben je de permanente link tussen IFIC vzw en de lokale besturen (afstemming initiatieven, inhoud, vorm en frequentie van communicatie, enz). 
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstarten, coördineren en inspireren van een reflectiegroep van lokale besturen voor de opvolging van de IFIC-invoering.  
 • Je waakt over de specificiteit van de publieke sector bij de uitrol van het nieuwe functieclassificatiesysteem en loonhuis. 
 • Je werkt mee aan het ontwikkelen van ondersteunende documenten (modellen, stappenplannen, veelgestelde vragen en antwoorden, …). 
 • Je bent de draaischijf voor alle IFIC-vragen van onze leden. Wanneer nodig, werk je hiervoor samen met IFIC vzw. 
 • Je neemt actief deel aan en stuurt het interne VVSG-overleg over de invoering van IFIC. 


Profiel

 • Je behaalde bij voorkeur een masterdiploma dat je voldoende basis biedt om bovenstaande taken tot een goed einde te brengen. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door ervaring nemen we ook mee in rekening. 
 • Je bent door studie/werkervaring vertrouwd met het thema personeelsbeleid (pluspunt: binnen de lokale besturen). Een ruime interesse in alles wat lokale besturen/zorgsectoren doen en aanbelangt, beschouwen we als een pluspunt.
 • Je bent in staat je snel in te werken in een nieuwe materie, er de essentie uit te halen en die ook te vertalen voor je collega’s en de VVSG-leden.
 • Je bent iemand die energie krijgt van het coördineren/trekken van projecten. 
 • Je bent een verbinder die de lokale besturen kan enthousiasmeren om samen te werken aan het IFIC-project.   
 • Je kan op een duidelijke en gestructureerde manier rapporteren en communiceren. Je bent ook bereid om permanent te zoeken naar nieuwe methodieken voor communicatie en kennisdeling met en tussen de VVSG-leden.
 • Spreken voor groepen schrikt je niet af. Integendeel, dit wekt bij jou energie op. 
 • Je bent een teamspeler, die samen met de collega’s de lokale besturen zo goed mogelijk wil ondersteunen.  


Aanbod

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 
 • GSD-V vzw treedt op als juridische werkgever. Je opdracht voer je uit bij het team Werking & Organisatie van de VVSG. 
 • De verloning gebeurt binnen een vork van 3 304,40 euro (brutomaandloon 0 jaar anciënniteit) en 4 062,29 euro (brutomaandloon 10 jaar anciënniteit). 
 • Daarnaast bieden we ook verschillende extralegale voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé gemakkelijk op elkaar kan afstemmen. 
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving en een ontmoetingsplek in hartje Brussel. 
 • Je komt terecht in het enthousiaste team Werking en Organisatie van de VVSG.


Interesse?

Stel je dan kandidaat door je CV en motivatie te bezorgen aan Margriet Peeters via personeel@vvsg.be, dit ten laatste op woensdag 11 augustus 2021. Noteer alvast in je agenda dat het verkennend selectiegesprek zal plaatsvinden op vrijdag 20 augustus 2021.   

Meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Jan Leroy, directeur Bestuur, via jan.leroy@vvsg.be.  

Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden, contacteer Philippe Peremans, selectieverantwoordelijke, via 0471 37 89 74 of philippe.peremans@vvsg.be.