Locatie: VVSG vzw - Inschrijven tot 12-12-2021

100 of 80% – onbepaalde duur


De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.


De functie 

Om de lokale besturen te ondersteunen en te versterken om de juiste rol en positie op te nemen in een lokaal of interlokaal Huis van het Kind, is de VVSG op zoek naar een stafmedewerker Huis van het Kind. 

Het is jouw opdracht om de lokale besturen te inspireren, ondersteunen en adviseren over hoe een Huis van het Kind een instrument met impact in een lokaal gezinsbeleid kan zijn. Je informeert het lokaal bestuur over actuele ontwikkelingen gelinkt aan het Huis van het Kind en de aan het Huis van het Kind gekoppelde sectoren (werk en opleiding, opvang en onderwijs, inburgering en integratie en armoede). 

Je informeert en adviseert het lokaal bestuur als organisator van het Huis van het Kind vraaggericht over de werking van het Huis van het kind. 

Je vertegenwoordigt de Vlaamse lokale besturen als trekker/partner binnen een Huis van het Kind op (Vlaams) overleg en weet hun belangen te verdedigen.

Je wordt tewerkgesteld in de nieuwe dienst Opgroeien en ontwikkelen en rapporteert aan het diensthoofd.


Takenpakket

 • Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van en proactief mee nadenken over maatschappelijke evoluties en beleidsontwikkelingen gekoppeld aan de doelstellingen van een huis van het kind, lokaal gezinsbeleid en de aan een huis van het kind gekoppelde sectoren. 
 • Je ontwikkelt een visie op de rol van het Huis van het Kind in een lokaal gezinsbeleid en op de rol en positie van het lokaal bestuur in een Huis van het kind. Deze visie concretiseer je, samen met de lokale besturen, naar een Vlaams en lokaal beleid. 
 • Je neemt deel aan relevante netwerken van lokale besturen en andere mogelijke partners. Naast deelname aan, initieer je zelf ook overleg en uitwisseling met en tussen de lokale besturen en relevante partners. 
 • Je vertegenwoordigt de lokale besturen als trekker/partner van een Huis van het Kind op overleg en verdedigt hun belangen. 
 • Via diverse (online) kanalen en methodieken (vorming, intervisie enz) ontsluit je kennis en inspiratie over lokale praktijken over het Huis van het Kind en de aan het Huis van het Kind gekoppelde doelstellingen en sectoren. 
 • Je bent een echte ‘partner’ voor de lokale besturen door hen in de rol van initiator, trekker van/partner binnen een Huis van het Kind vraaggericht te adviseren, informeren, noden, signalen en acties te ontwikkelen. 
 • Als partner van een Huis van het Kind ontwikkel je bruikbaar materiaal en toepasbare methodieken voor de lokale besturen. 


Profiel

 • Je behaalde een bachelor- of masterdiploma dat je helpt om bovenstaand takenpakket tot een goed einde te brengen. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we zeker ook mee in rekening. 
 • Je bent door studie/werkervaring vertrouwd met het thema lokaal gezinsbeleid en de doelstellingen en werking van het Huis van het Kind. 
 • Je beschikt minstens over 5 jaar relevante werkervaring binnen een soortgelijke organisatie als de VVSG of binnen een lokaal bestuur. 
 • Je bent een goede procesbegeleider die lokale besturen samenbrengt en o.a. intervisie begeleidt. 
 • Je bent een strategische, pro-actieve denker die handen en voeten geeft aan een lokaal gezinsbeleid binnen de lokale besturen en aan de werking van een Huis van het Kind. 
 • Je bent een verbinder die de lokale besturen kan enthousiasmeren om samen te werken aan een innovatief en duurzaam lokaal gezinsbeleid. 
 • Je bent een goede communicator die op een duidelijke en gestructureerde manier kan rapporteren, informeren en communiceren (o.a. regelgeving vertalen in duidelijke en concrete teksten en toelichtingen, nieuwe methodieken ontwikkelen en gebruiken voor communicatie en kennisdeling met en tussen de lokale besturen en relevante partners, voor grote groepen spreken, …). 
 • Je bent een teamspeler, die samen met de collega’s de lokale besturen zo goed mogelijk wil ondersteunen. Maar die ook zelfstandig kan werken en i.f.v. concrete resultaten eigen prioriteiten kan bepalen (in overleg met de lokale besturen).
 • Je hebt een ruime interesse in alles wat de lokale besturen doen en aanbelangt, in het bijzonder gekoppeld aan de doelstellingen van een Huis van het Kind.  


Aanbod

 • Een voltijdse of deeltijdse overeenkomst van onbepaalde duur. 
 • Met zorg verlonen we je naargelang je kennis, werk en competenties met een motiverend salarispakket. Dit bevat een aantrekkelijk loon en extra voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen. 
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel.
 • De mogelijkheid om samen te werken in een gedreven team van collega’s die zich allen met hart en ziel inzetten voor het thema kinderopvang. 


Interesse?

Stel je dan kandidaat door je CV en motivatie te bezorgen aan Margriet Peeters, via personeel@vvsg.be, dit ten laatste op zondag 12 december 2021. Noteer alvast in je agenda dat het selectiegesprek zal plaatsvinden op maandag 20 of woensdag 22 december 2021. 

Meer info over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Ann Lobijn, diensthoofd Opgroeien en ontwikkelen, via ann.lobijn@vvsg.be.    

Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden, contacteer Philippe Peremans via 0471 37 89 74 of philippe.peremans@vvsg.be.