Locatie: VVSG vzw - Inschrijven tot 01-10-2023

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur. 


De functie

Als stafmedewerker Energiearmoede ben je verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van diverse taken en projecten gericht op het bestrijden van energiearmoede. Je zal gedurende een onbepaalde periode een vervangingsopdracht opnemen, waarin je nauw samenwerkt met verschillende partners, zoals OCMW's, LAC's, Fluvius en andere relevante stakeholders. Je vervangt tijdelijk en voor de meest dringende aspecten van de job de stafmedewerker energiearmoede, en werkt daarvoor nauw samen met de stafmedewerker armoede.

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Samenleven en beleven. Je rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd Samenleven en beleven.


Takenpakket 

 • Je zorgt voor een vlot verloop van het samenwerkingsproject tussen OCMW's, LAC's en andere betrokken partijen om de problematiek van energiearmoede aan te pakken. 
 • Overleg met Fluvius: Je neemt deel aan overlegmomenten met Fluvius om een effectieve aanpak van energiearmoede te bespreken en te implementeren. 
 • Leiden van de werkgroep energie en armoede: Je organiseert en faciliteert bijeenkomsten met experts en belanghebbenden om beleidsmaatregelen te ontwikkelen en te evalueren. 
 • Traject CREG: energiearmoede indicatoren: Je coördineert het traject om relevante indicatoren voor energiearmoede vast te stellen en deze gegevens te rapporteren aan relevante instanties.
 • Indexering energiefonds: Je houdt de indexering van het energiefonds bij en zorgt voor een correcte toepassing ervan. 
 • Werkgroep KBS sociaal tarief: Je bent betrokken bij de werkgroep die zich bezighoudt met het sociaal tarief voor energie en draagt bij aan de ontwikkeling van beleidsvoorstellen. 
 • Werkgroep KBS waterarmoede (indien nodig): Indien relevant, neem je deel aan de werkgroep die zich richt op waterarmoede. 
 • Organisatie van opleidingen voor LAC energie: Je staat in voor de planning en coördinatie van opleidingen over energiearmoede, onder leiding van Fluvius. 
 • Winteropladingen: Je ontwikkelt strategieën om prijsstijgingen tijdens de wintermaanden aan te pakken en te communiceren naar de doelgroep. 
 • Ondersteuning bij het LAC water: Je ondersteunt het LAC-team bij eventuele vormingen in 2022. 
 • Dossier verwarmingstoelage: Je werkt samen met andere verenigingen en het kabinet Vanderstraeten aan het dossier verwarmingstoelage. 
 • Onderzoek naar warmtenetten: Je voert onderzoek uit naar de mogelijkheden en implementatie van warmtenetten in de strijd tegen energiearmoede. 
 • Data-uitwisseling LAC: Je zorgt voor een gestructureerde data-uitwisseling tussen het LAC en partners, zoals Fluvius en de watersector, via een duidelijk protocol.


Profiel

 • Je behaalde een master of bachelordiploma dat je helpt om bovenstaand takenpakket tot een goed einde te brengen. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we zeker ook mee in rekening.   
 • Kennis van de energiemarkt, regelgeving en sociale maatregelen is een voorwaarde. 
 • Je kent het veld goed en bent direct inzetbaar 
 • Je bent communicatief sterk en kan goed organiseren. 
 • Je werkt zelfstandig, maar ook in teamverband. 
 • Je bent oplossingsgericht en hebt oog voor maatschappelijke uitdagingen. 
 • Affiniteit met duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid is een meerwaarde.


Aanbod 

 • Een halftijdse vervangingsovereenkomst. 
 • De verloning gebeurt op bachelorniveau en wordt aangevuld met een aantrekkelijk pakket aan extra voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen.     
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel. 
 • Je wordt warm onthaald bij je start en wordt daarna ondersteund in je verdere groei in de job  
 • De mogelijkheid om samen te werken in een gedreven team van collega’s die zich allen met hart en ziel inzetten voor het thema werk en activering.  
 • Detachering vanuit een lokaal bestuur behoort tot de mogelijkheden.

 

Interesse?

Stel je kandidaat voor deze interne selectie door je CV en motivatie te bezorgen aan Margriet Peeters, via personeel@vvsg.be.

Indien je na cv screening weerhouden wordt, zal je uitgenodigd worden voor een selectiegesprek.

Meer info over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Nele Schroyen, stafmedewerker armoede, via nele.schroyen@vvsg.be

Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden, contacteer Ann Boterberg, selectieverantwoordelijke, via 02/207.54.11. of ann.boterberg@vvsg.be.