Locatie: VVSG vzw - Inschrijven tot 09-05-2021

 


De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.


Over het team en de functie

Het team Innovatie en Digitale Transformatie (I&DT) werkt aan projecten en ondersteuningsacties voor de lokale besturen rond thema’s als burgerparticipatie en coproductie van beleid, cyberveiligheid, technologische innovatie en smart cities, GIS, IT en e-government, digitale dienstverlening, regiovorming,... . Ze faciliteert onderlinge kennisdeling over die thema’s, organiseert trainingen en vormingen, ontwikkelt instrumenten en werkt samen met de bestuursorganen van de VVSG aan beleidsdossiers en standpunten voor de Vlaamse lokale besturen. Het team I&DT maakt deel uit van verschillende Vlaamse, federale en intergemeentelijke stuurorganen en werkgroepen waarin ze de belangen van de lokale besturen rond deze thema’s behartigen.

Als stafmedewerker data en digitale dienstverlening lever je voor onze leden een bijdrage aan drie grote thema’s: toegang tot data, veiligheid van data en digitale dienstverlening. 

Je rapporteert aan de Programmamanager Innovatie en Digitale Transformatie.


Kijk even mee naar wat het team data en digitale dienstverlening te vertellen heeft.


Takenpakket

Toegang tot data  
Er zijn tal van actoren die massaal veel data hebben die nuttig kan zijn voor de lokale besturen. Ook de centrale overheden beschikken over veel (persoons)gegevens die lokale besturen nodig hebben voor hun dienstverlening en beleidsvoorbereidend werk. 

 • Als stafmedewerker data en digitale dienstverlening werk je aan projecten die inzetten op de maximale uitwisseling en toegang tot data voor lokale besturen, door afspraken te maken met leveranciers, overheden en andere partners over de toegang en het gebruik (o.a. protocollen en afsprakennota’s). Samen met de inhoudelijk betrokken stafmedewerkers en de VVSG-leden, bepaal je prioriteiten en werk je actief met hen, en met de centrale overheden, samen aan concrete resultaten. 
 • Je werkt ook mee aan standpunt bepaling en beleidsdossiers op basis van de noden van de leden wat betreft de toegang tot data.  

Veiligheid van data 
Een belangrijk aandachtspunt bij het bewaren en delen van data is de veiligheid van gegevens (informatieveiligheid). 

 • Je coördineert en faciliteert de werkgroep Informatieveiligheid en doet actief een beroep op deze werkgroep voor het beantwoorden van adviesvragen van leden, het mee voorbereiden van belangenbehartigingsdossiers, interbestuurlijke vergaderingen en het uitwerken van instrumenten (modellen, sjablonen, checklists,...) voor de leden.  
 • Je staat in voor de agendasetting van de werkgroep, maakt de terugkoppeling met andere werkgroepen en inhoudelijk betrokken collega’s, zorgt voor de informatiedoorstroming van en naar de werkgroep, de bestuursorganen van de VVSG, de inhoudelijke stafmedewerkers en de brede groep van lokale besturen.  

Digitale dienstverlening 
Er zijn ontzettend veel interbestuurlijke digitaliseringsprojecten die een belangrijke impact hebben op lokale besturen. Deze projecten worden veelal vormgegeven voor stuurgroepen en werkgroepen waarin de VVSG (of haar leden) participeren. Daarnaast zijn lokale besturen vragende partij om van elkaar te leren.   

 • Als stafmedewerker data en digitale dienstverlening zal je actief een aantal digitaliseringsprojecten opvolgen, leden samenbrengen en bevragen en de noden en vragen van de lokale besturen inbrengen in deze projecten. 
 • Je zet hiervoor trajecten op met onze leden om hun noden rond de projecten te capteren en om de impact van de interbestuurlijke projecten op het lokale niveau te kunnen inschatten en te vertalen. Eén voorbeeld is het traject rond de Single Digital Gateway dat je o.a. zal coördineren.  
 • Je neemt ook de belangenbehartiging rond die interbestuurlijke projecten mee op en werkt aan standpunten en beleidsdossiers voor de bestuursorganen van de VVSG (Bestuurlijke commissie innovatief en digitaal besturen en de Raad van Bestuur/ het dagelijks bestuur van de VVSG). 
 • Daarnaast onderneem je initiatieven om de onderlinge kennisdeling tussen steden en gemeenten over data en digitale dienstverlening te faciliteren (werkgroepen, vormingen, trainingen, …), en detecteert ook zo knelpunten en hiaten (in functie van belangenbehartiging). Je werkt hiervoor actief samen met leden, partners en andere inhoudelijke collega’s.  
 • Je coördineert ook het Netwerk Dienstverlening van de VVSG.  


Profiel

 • Je behaalde bij voorkeur een masterdiploma dat je voldoende basis biedt om bovenstaande taken tot een goed einde te brengen. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door ervaring nemen we ook mee in rekening. 
 • Je hebt een analytische geest en bent in staat om je snel in nieuwe dossiers in te werken. 
 • Je bent een doener, praktisch ingesteld en werkt zelfstandig, systematisch en resultaatgericht.  
 • Je bent zeer communicatief en kan je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.  
 • Je werkt graag in een dynamisch multidisciplinair, domein overschrijdend team. 
 • Je hebt kennis van de werking van de lokale besturen en hebt een groot hart voor hun opdracht en missie.
 • We zoeken géén specialist, maar affiniteit met digitalisering, datamanagement, IT en e-government is een pluspunt. 


Aanbod

 • Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur. 
 • Een aantrekkelijk loon en extra voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé gemakkelijk op elkaar kan afstemmen.  
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel. 
 • Je komt terecht in het enthousiaste team Innovatie en Digitale Transformatie van de VVSG.


Interesse?

Stel je dan kandidaat voor deze werving- en selectieprocedure door je CV en motivatie te bezorgen aan Philippe Peremans via personeel@vvsg.be, dit ten laatste op zondag 9 mei 2021. Noteer alvast in je agenda dat het (virtuele) selectiegesprek en de selectieproef zullen plaatsvinden op donderdag 20 mei 2021. 


Meer info 

 • over de inhoud van de functie: Nathalie Dumarey, programmamanager Innovatie en Digitale Transformatie, nathalie.dumarey@vvsg.be
 • over de werving- en selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden: Philippe Peremans via 0471 37 89 74 of philippe.peremans@vvsg.be.