Locatie: VVSG vzw - Inschrijven tot 21-08-2022

 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

 

 

Over de functie 


Lokale besturen kunnen veel van elkaar leren, ook rond complexe juridische materie is er veel kennis en ervaring in huis bij onze leden. Als stafmedewerker bestuurszaken neem je daarom allerlei initiatieven om onze leden hierbij te ondersteunen door o.a. de kennisdeling bij de lokale besturen over die thema’s te faciliteren, door vormingsnoden te detecteren en opleidingsinitiatieven uit te werken en door leden aan een antwoord te helpen op hun adviesvragen over deze thema’s.

Als stafmedewerker bestuurszaken maak je voltijds deel uit van de dienst ‘Bestuur en strategie’. Deze dienst bestaat uit een veertigtal collega’s die allen werken aan diverse aspecten m.b.t de bestuurskracht van het lokaal bestuur. Dit gaat o.a. over lokale democratie en de politieke organen in het lokaal bestuur, burgerparticipatie, de interne werking (financiën, personeelsbeleid, IT, digitalisering, cyber-en informatieveiligheid, lokale fiscaliteit en overheidsopdrachten..), (digitale) dienstverlening en lokale, regionale en internationale samenwerking, Europa en internationalisering. De collega’s nemen rond deze thema’s allerlei initiatieven vanuit de drie kernrollen van de VVSG: netwerkbouwer, kennisdeler en belangenbehartiger. 

Je rapporteert aan het diensthoofd van de dienst Bestuur en Strategie.

 

 

Takenpakket

 

 • Je zet jouw schouders onder projecten en dossiers voor de Vlaamse lokale besturen rond een aantal juridische thema’s zoals overheidsopdrachten, lokale fiscaliteit en de (politieke) werking en organisatie van het lokaal bestuur.
 • Je volgt de wetgeving, nieuwe wetgevende initiatieven, relevante rechtspraak en actualiteit op en ontsluit interessante informatie voor onze leden via onze diverse communicatiekanalen (sociale media, kennisnetwerk, e-zine…). 
 • Je beheert enkele digitale kennisdelingsplatformen via Microsoft Teams (o.a. rond lokale fiscaliteit en lokale overheidsopdrachten) waar je vragen van leden laat circuleren, gesprekken modereert, kennis en informatie deelt… zodat we vanuit de VVSG de belangenbehartigingsdossiers rond die juridische topics kunnen stofferen. Je brengt ook periodiek leden bij elkaar voor uitwisselings-en netwerkmomenten. 
 • Je brengt vormingsnoden over juridische thema’s in kaart en bent verantwoordelijk voor het organiseren van webinars, studiedagen en vormingen
 • Je staat in voor het actueel houden, uitwerken en monitoren van verschillende deelpagina’s op het online VVSG kennisnetwerk.
 • Je “vertaalt” specialistische teksten naar aantrekkelijke, leesbare communicatieformats om complexe materies begrijpelijk te maken.
 • Je volgt adviesvragen van leden m.b.t. jouw thema’s op en helpt onze leden aan een antwoord (door zelf te antwoorden, door te verwijzen of te laten circuleren in de digitale kennisplatformen). Na verloop van tijd, slaag je door jouw opgebouwde expertise er ook in om complexe juridische adviesvragen zelf te beantwoorden.
 • Tot slot ondersteun je vanuit jouw expertise jouw collega’s in het opnemen van tijdelijke projecten (bv. het mee opnemen van de ondersteuning voor onze leden naar aanleiding van de lokale verkiezingen 2024)  in functie van actuele noden van de leden gelinkt aan de programma’s van de dienst Bestuur en Strategie.

 

 

Ben jij de stafmedewerker bestuurszaken die wij zoeken? 


Je hebt een solide juridische basis opgebouwd via studie (bachelor- of masterdiploma). Een juridisch diploma is geen vereiste maar wel een pluspunt. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we zeker ook mee in rekening.   
Idealiter kan je al een eerste functierelevante werkervaring voorleggen in een lokaal bestuur of heb je goed zicht op de werking van een lokaal bestuur. Schoolverlaters zijn zeker ook welkom om te kandideren.
Daarnaast wordt jouw profiel gekenmerkt door onderstaande competenties:  

 • Je hebt een hart voor de lokale besturen en bent bereid je te verdiepen in hun werking en organisatie. 
 • Je hebt affiniteit met juridische databanken en naslagwerken en je slaagt er in om jouw weg te vinden in juridisch-technische teksten en deze correct te interpreteren.
 • Je bent communicatief en kan je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk. 
 • Je bent praktisch ingesteld en werkt zelfstandig, systematisch en resultaatgericht. 
 • Je bent een netwerker en verbinder. Het trekken van werkgroepen, het leggen van diverse contacten, het samenwerken met collega’s en het actief deelnemen aan diverse netwerken geeft je energie
 • Je bent flexibel. Jou (tijdelijk) inwerken in nieuwe juridische of bestuurlijke thema’s in functie van de noden van onze leden, schrikt je niet af.

 

 

Wat bieden we jou? 

 

 • Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur. Start zo snel mogelijk in te plannen. 
 • De verloning gebeurt op masterniveau en wordt aangevuld met een pakket aan interessante voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen.  
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel. 
 • Je wordt warm onthaald bij je start en wordt daarna ondersteund in je verdere groei in de job. 
 • Je komt terecht in een fijne organisatie die collegialiteit hoog in het vaandel draagt en waar tal van gedreven collega’s zich dagdagelijks vol passie inzetten voor het versterken van de lokale besturen.

 


Interesse?


Laat ons proeven van jouw enthousiasme en stel je kandidaat door je CV en motivatie (brief, filmpje, …) te bezorgen aan Margriet Peeters, via personeel@vvsg.be, dit ten laatste op zondag 21 augustus 2022

Als jij ons kan overtuigen van jouw motivatie, nodigen wij jou heel graag uit voor deelname aan het selectiegesprek (eventueel in combinatie met een selectieproef) op woensdag 31 augustus 2022, in huis Madou. 

Hebben we na deze stap beiden het gevoel: “yes, dit is het helemaal!”, dan stemmen we verder af over een mogelijke samenwerking. 

 

 

Meer Info? 


Wil je meer info over de functie? Neem dan zeker even contact op met Nathalie Dumarey, diensthoofd Bestuur en Strategie, via nathalie.dumarey@vvsg.be.

Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden, contacteer Philippe Peremans, selectieverantwoordelijke, via 0471 37 89 74 of philippe.peremans@vvsg.be.