Locatie: VVSG vzw - Inschrijven tot 29-06-2022

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.


Over de functie 

Als regionaal medewerker van de Dienst Opgroeien en Ontwikkelen (DOO) ben je hoofdzakelijk verantwoordelijk voor twee opdrachten. Enerzijds sta je in voor de coördinatie en inhoud van de opleiding van startende verantwoordelijken kinderopvang (die zijn verantwoordelijken tewerkgesteld door een lokaal bestuur als verantwoordelijke van een kinderopvangvoorziening). Je begeleidt zelf tijdens deze 9-daagse opleiding een aantal vormingen. Maar je weet vooral de andere sprekers (VVSG-medewerkers en externen) te motiveren in het realiseren van een kwaliteitsvolle vorming. Je zorgt bovendien voor verbinding tussen de deelnemers. 

Je kan een deel van de inhoud van de vorming voor startende verantwoordelijken ook vertalen naar en uitwerken in een digitaal aanbod. 

Anderzijds ondersteun je, samen met de collega’s van DOO, de lokale besturen rond de uitdagingen die zij ervaren in hun rol van (toekomstige) organisator van kleuteropvang met kwaliteitslabel en regisseur buitenschoolse opvang en activiteiten. Deze ondersteuning is divers: ledenadviezen, ontwikkeling tools en werkinstrumenten, uitwerken en begeleiden vorming en overleg, beschrijven lokale praktijken enz. 

Je rapporteert aan het diensthoofd van DOO. 


Takenpakket

 • Je staat in voor het organiseren en coördineren van live opleiding voor startende verantwoordelijken kinderopvang 
 • Je staat in voor het uitwerken van de digitale opleidingen voor startende verantwoordelijken. Je zorgt voor verbinding tussen deze digitale startersopleidingen met VVSG-brede startersopleidingen. 
 • Je ondersteunt jouw collega’s in het uitbouwen van een ondersteuningstraject van lokale besturen die een kwaliteitslabel kleuteropvang willen bekomen. 
 • Je werkt tools, werkdocumenten, vorming/inhoud en lokale praktijken uit i.f.v. het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) en de organisatie kleuteropvang met kwaliteitslabel. 
 • Je helpt mee aan de initiatieven die inzetten op verbinding tussen de mandatarissen en medewerkers van het lokaal bestuur. 
 • Je vervult ook een aantal algemene opdrachten van een regionale medewerker ondersteuning kleuteropvang met kwaliteitslabel, zoals het beantwoorden van ledenadviesvragen, begeleiden van overleg, delen van informatie, organiseren van opleidingsinitiatieven, etc. 
 • Je volgt ook een aantal ander vormingsinitiatieven op i.s.m. andere collega’s van de DOO en de collega’s van Diverscity. 


Ben jij de regionale medewerker die wij zoeken? 

Je hebt een goede basis opgebouwd via studie (bachelor- of masterdiploma). Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we zeker ook mee in rekening.   

Idealiter kan je al een eerste functierelevante werkervaring voorleggen in het werken met groepen of het organiseren / geven van opleidingsinitiatieven. 

Daarnaast wordt jouw profiel gekenmerkt door onderstaande competenties:  

 • Je bent een organisatorisch talent en een kei in verbindend samenwerken.  
 • Je bent klantgericht en oplossingsgericht ingesteld.  
 • Je kan proactief denken en handelen.  
 • Je bent een netwerker met goede communicatieve en sociale vaardigheden. 
 • Kennis van de regelgeving rond kinderopvang van schoolgaande kinderen en buitenschoolse activiteiten is een pluspunt.  
 • Kennis van kwaliteitsbeleid is eveneens een pluspunt.  
 • Je bent flexibel op vlak van verplaatsingen naar onze leden. 


Wat bieden we jou? 

 • Een deeltijdse overeenkomst van bepaalde duur (tot en met 31 augustus 2023 - 80%)). Startdatum in te plannen vanaf begin september 2022. 
 • De verloning gebeurt op masterniveau en wordt aangevuld met een pakket aan interessante voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen.  
 • Plaats van tewerkstelling is Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel.  
 • Je wordt warm onthaald bij je start en wordt daarna ondersteund in je verdere groei in de job. 
 • De mogelijkheid om samen te werken in een team van collega’s die zich met hart en ziel inzetten voor een sterke lokale kinderopvang.  
 • Een terbeschikkingstelling behoort tot de mogelijkheden en zien wij als een win-win. Ben je tewerkgesteld binnen een lokaal bestuur en op zoek naar een nieuwe tijdelijke uitdaging, dan moedigen wij je aan om te solliciteren. 


Interesse?

Stel je kandidaat door je CV en motivatie te bezorgen aan Margriet Peeters, via personeel@vvsg.be, dit ten laatste op woensdag 29 juni 2022. Noteer alvast in je agenda dat het selectiegesprek zal plaatsvinden op woensdag 13 juli 2022.

Wil je meer info over de functie? Neem dan zeker contact op met Ann Lobijn, diensthoofd Opgroeien en ontwikkelen, via ann.lobijn@vvsg.be of 0497 15 14 74. 
Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden, contacteer Philippe Peremans, selectieverantwoordelijke, via 0471 37 89 74 of philippe.peremans@vvsg.be.