Locatie: VVSG vzw - Inschrijven tot 08-08-2021

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.


Over de functie

Het team Innovatie en Digitale Transformatie van de VVSG is op zoek naar een projectmedewerker innovatieve burgerparticipatie. 

Binnen deze functie zet je jouw schouders onder twee projecten:

 • Labo Burgerparticipatie – een project, met steun van minister Somers, in samenwerking met het agentschap Binnenlands bestuur dat focust op lokale burgerbetrokkenheid, inspraak en co-creatie. Een Labo van lokale besturen en experts inventariseert en analyseert innovatieve praktijken die co-productief of met een burgerinitiatief zijn aangepakt. Met werkbezoeken en intervisies onderzoekt het Labo deze participatieve praktijken. Vanuit het labo worden ook experimenten opgezet waarbij lokale besturen experimenteren met een innovatieve vorm van burgerparticipatie en er worden workshops georganiseerd over enkele participatie-vraagstukken. Het Labo wordt geruggensteund door een begeleiding van Karolien Dezeure (mon-dea) en staat in kruisbestuiving met een internationaal vergelijkend onderzoek over de representatieve lokale democratie, uitgevoerd door Het Instituut voor de Overheid van de KU Leuven. 
 • Daarnaast neem je ook een actieve rol op in het project ‘Smart local administrations’. Een Europees project, in samenwerking met de Universiteit van Turijn, Open Lab Athens, de gemeenten Lecce en Kaisariani, de stad Roeselare en de Howest.

In de drie gemeenten wordt onder de vorm van een lab in samenwerking met burgers, ondernemingen en kennisinstellingen een project opgezet en uitgevoerd. Hierbij zal worden geëxperimenteerd met slimme technologieën die de burgerbetrokkenheid bij beleidsvorming en beleidsvoorbereiding kunnen ondersteunen en stimuleren. De VVSG staat in voor het luik kennisdisseminatie van het project: het delen en communiceren van de geleerde lessen en het aanbod dat wordt ontwikkeld in het kader van het project. Er wordt ook actief beroep gedaan op het VVSG-netwerk (o.a. de werkgroep smart city, het labo burgerparticipatie…) voor kennisdeling en het geven van feedback. 


Takenpakket

 • Als projectmedewerker sta je in voor het opvolgen van de experimenten en de bijeenkomsten van het labo Burgerparticipatie. Je maakt afspraken met de experten en de consultant die het project begeleidt en volgt deze op. 
 • Je rapporteert aan de stuurgroep en de projectgroep over de voortgang van beide projecten, stemt regelmatig met de projectpartners af en stuurt bij waar nodig.
 • Je organiseert vormingen en webinars op basis van de lokale noden en beantwoordt vragen van leden. 
 • Je staat in voor het dissemineren en communiceren van alle geleerde lessen tijdens de twee projecten Je deelt ook goede praktijken en de ontwikkelde instrumenten via de VVSG-communicatiekanalen (vb. artikel in ons magazine Lokaal, een digitaal nieuwsbericht, post op sociale media…) Je werkt hiervoor samen met  de stafmedewerker communicatie en kennisdeling van het team die jou hierbij ondersteunt.
 • Je staat in voor het actueel houden, uitwerken en monitoren van de webpagina’s over de twee projecten op het kennisnetwerk. 


Profiel

 • Je behaalde een bachelordiploma dat je een basis biedt om bovenstaand takenpakket tot een goed einde te brengen. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we zeker ook mee in rekening. 
 • Beschikken over een eerste werkervaring binnen de werking van lokale besturen is een pluspunt. 
 • Affiniteit met digitalisering en innovatie in de ruime zin is eveneens een pluspunt. 
 • Je bent vertrouwd met digitaal publiceren, sociale media en audiovisuele media. Je kan dit aantonen a.d.h.v. concrete voorbeelden van geschreven of vormgegeven werk (filmpjes, infographics, een gelay-out document, …). 
 • Je bent zeer communicatief en kan je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk. Voor het project “Smart local administrations” is het belangrijk dat je dit ook in het Engels kan. 
 • Je bent praktisch ingesteld en werkt zelfstandig, systematisch en resultaatgericht. 
 • Een verplaatsing naar het buitenland schrikt je niet af. Mogelijks moet je gedurende het project één of twee keer een vergadering of congres in het buitenland bijwonen.  


Aanbod

 • Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur tot, voorlopig, einde februari 2023 (het project loopt t.e.m. einde februari 2023). De kans op verlenging van het project is reëel.  
 • Een aantrekkelijk loon en extra voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé gemakkelijk op elkaar kan afstemmen. 
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel. 
 • Je komt terecht in het enthousiaste team Innovatie en Digitale Transformatie van de VVSG.


Interesse?

Stel je dan kandidaat door je CV en motivatie (brief, videoboodschap, … ) te bezorgen aan Margriet Peeters via personeel@vvsg.be, dit ten laatste op zondag 8 augustus 2021. Noteer alvast in je agenda dat het verkennend selectiegesprek zal plaatsvinden op woensdag 18 augustus 2021. 

 • Meer info over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Nathalie Dumarey, programmamanager Innovatie en Digitale Transformatie, nathalie.dumarey@vvsg.be
 • Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden, contacteer Philippe Peremans via 0471 37 89 74 of philippe.peremans@vvsg.be