Locatie: VVSG vzw - Inschrijven tot 12-12-2021

100 of 80% – onbepaalde duur

 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.


De functie 

Blink is hét gloednieuwe digitale leer- en inspiratieplatform voor de kinderopvang. Met boeiende interactieve digitale e-modules, inspirerende praktijken en filmpjes die de blik van de kinderbegeleiders verruimen en uitdagen. De inhoud van Blink wordt ontwikkeld door de sector en op maat van de sector. Blink kan op verschillende manieren ingezet worden; tijdens vormingen, in coachings- of begeleidingen, als ondersteuning bij een kwalificatietraject. Blink is een samenwerking van de VVSG, Ferm, Felies, I-mens, Opgroeien in Brussel en het Vlaams welzijnsverbond.

Als projectmedewerker BLINK draag je de eindverantwoordelijkheid over zowel de inhoudelijke kwaliteit van de e-learning modules, de bruikbaarheid (ook naar e-didactische en technische kwaliteit) en toegankelijkheid van BLINK, het geheel aan inhoud, de lay-out en de communicatie over BLINK. 

Je staat in voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van de e-learning modules op het leerplatform BLINK. Dit zowel op e-didactisch vlak als wat betreft de gebruikte methodieken en lay-out. Daarnaast begeleid, coach en train je collega’s en externe experten die bereid zijn hun kennis en ervaring in een e-learning module te gieten. Je ontwikkelt en publiceert ook zelf e-learning modules.

Je wordt tewerkgesteld in de nieuwe dienst Opgroeien en ontwikkelen en rapporteert aan het diensthoofd. 


Takenpakket

 • Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van en proactief mee nadenken over maatschappelijke evoluties en beleidsontwikkelingen gekoppeld aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en de rol daarbij van digitaal leren. 
 • Je ontwikkelt een visie op de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en de rol daarbij van BLINK. 
 • Je zorg ervoor dat er, gekoppeld aan de verwachte competenties en kennis nodig voor de functie van kinderbegeleiders, e-learning modules beschikbaar zijn en ontwikkeld worden. 
 • Je gaat actief op zoek naar experten en organisaties die ontbrekende of nieuwe inhoud kwaliteitsvol kunnen uitwerken. 
 • Je ondersteunt, begeleidt en coacht collega’s en externen bij het ontwikkelen, publiceren en evalueren van de e-learning modules. Hierbij geef je gerichte feedback op zowel de inhoud, het e-didactische aspect, de lay-out als op de gebruikte methodieken. Je doet ook waarderende voorstellen aan de ontwikkelaars om de e-learning modules te optimaliseren zodat kinderbegeleiders ze met plezier volgen en zin hebben in meer. 
 • Je ontwikkelt, publiceert, evalueert, actualiseert en optimaliseert e-modules over allerhande thema’s m.b.t. kinderopvang. Je werkt hiervoor samen met inhoudelijk experten per thema.  
 • Wanneer nodig stem je af met de softwareleverancier (Totara) zodat het platform goed functioneert en gebruiksvriendelijk is voor alle gebruikers. Waar nodig formuleer je voorstellen tot verbetering.
 • Door middel van een impactmeting meet je het effect van BLINK op de werkvloer en op de kinderbegeleiders. Je rapporteert daarover aan de betrokkenen. 
 • Als ambassadeur onderneem je de nodige acties om BLINK bekend te maken in de sector van de kinderopvang. 
 • Je ondersteunt verantwoordelijken kinderopvang en anderen in het gebruik en het inzetten van BLINK in hun vormings- en opleidingsbeleid. 
 • Je overlegt met externe partners en de sector kinderopvang om BLINK verder uit te bouwen of samenwerkingen op te starten. Door overleg detecteer je actuele noden inzake e-learning modules.  
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken en borgen, in overleg met de betrokken administratieve medewerker, van vlotte en efficiënte administratieve processen voor zowel gebruikers, beheerders als experten die e-learning modules aanleveren.  
 • Je bewaakt - binnen de gemaakte afspraken – de budgetten die zijn toegewezen aan het BLINK-project. 

 

Profiel

 • Je behaalde een bachelor- of masterdiploma dat je helpt om bovenstaand takenpakket tot een goed einde te brengen. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we zeker ook mee in rekening. 
 • Je hebt een passie voor, in combinatie met inzichten en kennis over, (blended) e-learning en digitale leervormen, methodieken en didactiek. 
 • Je bent iemand met een groot hart voor of affiniteit met de kinderopvang en in het bijzonder de kwaliteit van de kinderopvang. Je bent tevreden als je mee de kinderopvang kan laten uitblinken, inspireren, activeren, verbinden en waarderen. 
 • Je beschikt over goede ICT-vaardigheden waardoor er vlot met verschillende tools en applicaties kan gewerkt worden en/of nieuwe tools aangeleerd worden (H5P, Canva, ,…). Kennis van toepassingen en tools waarmee je animaties en/of video’s kan maken (Adobe Rush, Powtoon, videoscribe…) is aanbevolen. 
 • Je beschikt over kennis van Totara (ons Learning Content Management System), of wil je hier in verdiepen. 
 • Je beschikt over de nodige communicatie skills. Je kan met een vlotte pen inhoud op een duidelijke, eenvoudige en toegankelijke manier verwoorden voor kinderbegeleiders. 
 • Je bent een waarderende coach die vanuit een positieve feedbackcultuur de ontwikkelaars helpt de gevraagde kwaliteit van de e-learning modules te bereiken.    
 • Je bent een teamspeler, die samen met de collega’s (ook van team Academie) en externen BLINK verder uitbouwt. Maar je kan ook zelfstandig werken en, i.f.v. concrete resultaten, eigen prioriteiten bepalen. 
 • Je bent een verbinder die samenwerkingen kan opstarten met externe partners. 


Aanbod

 • Het project waarop je wordt aangeworven loop tot en met einde 2025. Binnen de VVSG zetten we volop in op interne mobiliteit, wat op termijn ook nieuwe professionele opportuniteiten kan bieden. 
 • We bieden de optie voor een voltijdse of deeltijdse overeenkomst van onbepaalde duur. 
 • Met zorg verlonen we je naargelang je kennis, werk en competenties met een motiverend salarispakket. Dit bevat een aantrekkelijk loon en extra voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen. 
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel.
 • De mogelijkheid om samen te werken in een gedreven team van collega’s die zich allen met hart en ziel inzetten voor het thema kinderopvang.


Interesse? 

Stel je dan kandidaat door je CV en motivatie te bezorgen aan Margriet Peeters, via personeel@vvsg.be, dit ten laatste op zondag 12 december 2021. Noteer alvast in je agenda dat het selectiegesprek zal plaatsvinden op maandag 20 december of woensdag 22 december 2021. 

Meer info over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Ann Lobijn, diensthoofd Opgroeien en ontwikkelen, via ann.lobijn@vvsg.be.    

Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden, contacteer Philippe Peremans via 0471 37 89 74 of philippe.peremans@vvsg.be.