Locatie: VVSG vzw - Inschrijven tot 21-04-2024

 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, hulpverleningszones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.
 

Over de functie

Als projectmedewerker communicatie en kennisdeling maak je deel uit van de dienst ‘Bestuur en strategie’. Deze dienst bestaat uit een veertigtal collega’s die allen vol passie en gedrevenheid werken aan diverse aspecten m.b.t het versterken van de bestuurskracht van het lokaal bestuur. In grote lijnen is er sprake van 6 programma’s:

De collega’s nemen rond deze thema’s en in functie van de noden van onze leden allerlei initiatieven vanuit de drie kernrollen van de VVSG: netwerkbouwer, kennisdeler en belangenbehartiger.

Als projectmedewerker communicatie en kennisdeling sta je al deze collega’s met raad en daad bij om ervoor te zorgen dat de informatie en kennis waarover ze beschikken maximaal en op een aantrekkelijke manier ten dienste komt van onze leden. Ook onze leden, de Vlaamse lokale besturen, beschikken over heel wat kennis en interessante praktijken en kunnen veel van elkaar leren. Je zet daarom ook jouw schouders onder initiatieven om de onderlinge kennisdeling te bevorderen.

In de rollen van interne ‘communicatiepartner’ en ‘kennispartner’ vorm je bovendien de brug tussen de dienst Bestuur en Strategie en de VVSG-brede diensten ‘Belangenbehartiging en Communicatie’ en ‘Kennisdeling’. Je rapporteert aan het diensthoofd van de dienst Bestuur en Strategie.

 

Takenpakket

 • In overleg met het diensthoofd en op basis van de noden van onze leden neem je de lead in diverse communicatie- en kennisdelingsprojecten m.b.t. de diverse thema’s in de dienst (Dit kan gaan over het volledig vormgeven van nieuwe thematische pagina’s op onze website, over de organisatie van een webinar, over de opstart van een nieuwe Teamsomgeving voor kennisdeling tussen leden…) 
 • Je staat in voor de opmaak van en het verspreiden van interessante nieuwsberichten, goede praktijken van onze leden en standpunten die door de collega’s inhoudelijk werden uitgewerkt, via artikelen in het VVSG-blad Lokaal, de website, sociale media, video’s en digitale (nieuws)publicaties. 
 • Je neemt interviews af en schrijft artikels over actuele onderwerpen 
 • Je “vertaalt” specialistische teksten naar visueel aantrekkelijke, leesbare communicatieformats (mooi gelay-oute documenten, infographics, animatievideo’s…) om complexe materies begrijpelijk te maken. 
 • Je monitort en analyseert de communicatie-initiatieven van jouw dienst en doet concrete voorstellen om dit te verbeteren 
 • Je neemt deel aan de overleggen tussen de VVSG communicatiepartners en kennispartners, koppelt hierover terug aan de collega’s op dienstoverleg en volgt de projecten en vragen die vanuit deze groep worden geïnitieerd op. 
 • Je zet mee jouw schouders onder initiatieven die de onderlinge kennisdeling en samenhang van de collega’s in de dienst bevorderen 
 • Je volgt innovaties en actuele ontwikkelingen m.b.t. digitale communicatie en kennisdeling actief op en informeert de collega’s en het diensthoofd over opportuniteiten


Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken?

 • Je behaalde een graduaat of - bachelorsdiploma dat je voldoende basis biedt om bovenstaande taken tot een goed einde te brengen. 
 • We verwachten voor deze functie een zekere mate van zelfstandigheid en maturiteit. Schoolverlaters die zich herkennen in het gezochte profiel zijn echter ook welkom om te solliciteren. 
 • Je bent vertrouwd met sociale media, gangbare digitale communicatie- en grafische vormgevingstools. 
 • De mogelijkheden van technologische innovaties zoals artificiële intelligentie voor communicatie en kennisdeling intrigeren je, je wil er graag over bijleren en deze ontwikkelingen opvolgen en benutten 
 • Je bent zeer communicatief en kan je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk. 
 • Je bent een verbinder. Samenwerken met collega’s geeft je energie. 
 • Je bent praktisch ingesteld en werkt zelfstandig, systematisch en resultaatgericht. 
 • Je bent flexibel en stelt je collegiaal op.
 • Je hebt een hart voor de lokale besturen en bent bereid om je soms te moeten verdiepen in een bepaald aspect van hun werking en leefwereld


Wat bieden we jou?

 • Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur
 • De verloning gebeurt op bachelorniveau en wordt aangevuld met een pakket aan interessante voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen.  
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel. 
 • Je wordt warm onthaald bij je start en wordt daarna ondersteund in je verdere groei in de job. 
 • Je komt terecht in een fijne organisatie die collegialiteit hoog in het vaandel draagt en waar tal van gedreven collega’s zich dagdagelijks vol passie inzetten voor het versterken van de lokale besturen. 
 • Een terbeschikkingstelling behoort tot de mogelijkheden en zien wij als een win-win. Ben je tewerkgesteld binnen een lokaal bestuur en op zoek naar een nieuwe tijdelijke uitdaging, dan moedigen wij je aan om te solliciteren. 


Interesse?

Stel je kandidaat voor deze selectieprocedure! Motivatie en enthousiasme zijn voor ons heel belangrijk. Overtuig ons op een creatieve manier van jouw motivatie (filmpje, boodschap,…). Bezorg naast je motivatie ook je CV en een communicatiewerk (kan binnen gelijk welke context zijn) waar je zelf heel fier op bent (folder, presentatie, video, infographic, heldere tekst,…) via personeelsdienst@vvsg.be, dit ten laatste op zondag 21/04/2024.

De selectieprocedure bestaat uit een screening van de motivatie, CV en communicatiewerk en een selectiegesprek dat doorgaat op donderdag 02/05/2024 of op dinsdag 30/04/2024 (reservedag in de namiddag).


Meer info

 • Over de functie? Neem dan zeker even contact op met Nathalie Dumarey, diensthoofd Bestuur en Strategie, nathalie.dumarey@vvsg.be
 • Over de werving- en selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden, contacteer Ann Boterberg, selectieverantwoordelijke, via ann.boterberg@vvsg.be.