Locatie: VVSG vzw - Inschrijven tot 30-06-2022

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.


Wat houdt de job in? 

Als financieel adviseur ben je verantwoordelijk voor het financieel beleid en zorg je voor een nauwgezette opvolging van de financiële gezondheid van de VVSG. Je structureert en optimaliseert het financiële beleid en de financiële processen/procedures en controles. Daarnaast ondersteun en adviseer je onze thematische diensten in het opnemen van hun financiële verantwoordelijkheden. Je doet dit niet alleen maar samen met je 2 collega’s van het team financiën. Je rapporteert aan de directeur ondersteunende diensten.

Als financiële partner ben je de schakel tussen onze financiële dienst, onze directie, onze diensthoofden en andere belanghebbenden, waarbij je zorgt voor een duidelijke managementrapportage en -advies op financieel vlak. 

Je takenpakket beslaat 5 domeinen: 

 • Financiële managementrapportage 
  • Je werkt verder aan een heldere managementrapportage door het afstemmen van de boekhouding en de rapportage op de vooropgestelde doelstellingen van onze organisatie. Je werkt hiervoor nauw samen met de directie, de diensthoofden en andere belanghebbenden. 
  • Je staat in voor de financiële analyse van de kwartaalrapportages. 
  • Je verzorgt een heldere rapportering aan directie en andere belanghebbenden en wijst hen op potentiële knelpunten. 
  • Je formuleert zelf ook voorstellen met een positieve, financiële impact. 
  • Je gaat aan de slag met onze begroting en het meerjarenplan en transformeert het naar een echt financieel beleidsplan. 
 • Beheer van de financiële processen en procedures 
  • Je bent het uithangbord binnen de organisatie voor het correct naleven van de interne financiële procedures. Via overleg en training, tools en advies zorg je voor de juiste mindset en vaardigheden bij alle belanghebbenden. 
  • Je brengt de financiële processen in kaart en formuleert voorstellen voor meer gebruiksvriendelijkheid, vereenvoudiging, efficiëntie, digitalisering enz. 
  • Je bewaakt de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten en werkt hiervoor de nodige processen en procedures uit.
 • Analyse van en advies over subsidies 
  • Je werkt een subsidiebeleid uit en zorgt voor opvolging ervan. 
  • Je geeft voorafgaand financieel advies bij subsidievoorstellen. 
  • Je waakt over de tijdige afrekening van lopende subsidies en ondersteunt de projectverantwoordelijken hierbij met tools en advies. 
  • Je staat in voor een permanent toegankelijk en bruikbaar overzicht van alle lopende subsidieprojecten binnen onze organisatie.
 • Wettelijke financiële rapportering en fiscale verplichtingen 
  • Je bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse wettelijke financiële rapportering (jaarrekening en jaarlijkse begroting).
  • Je staat in voor de naleving van de fiscale verplichtingen, zoals bv. btw, rechtspersonenbelasting, onroerende voorheffing.
 • Analyse van en advies over thesauriebeleid, beleggingen en leningen 
  • Je bewaakt de ontwikkeling van de liquiditeitspositie van onze organisatie.  
  • Je formuleert voorstellen voor een optimalisatie van de VVSG-beleggingen en -leningen. 


Ben jij de financiële kracht die wij zoeken? 

 • Je hebt een bachelor- of masterdiploma, bij voorkeur binnen een financiële richting. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we zeker ook mee in rekening. 
 • Je kan minstens 3 jaar relevante werkervaring binnen dit thema of een soortgelijke functie voorleggen. Kennis van boekhouding en financiële analyse is een troef.  
 • Je voelt je als een vis in het water mbt financiële rapporteringstools, het consolideren en het interpreteren van cijfers; zonder je helikopterview te verliezen. 
 • Je beschikt over goede communicatieskills en kan complexe zaken op een verstaanbare manier uitleggen. Dit maakt dat je uitblinkt in adviesverlening.  
 • Je kan alternatieven afwegen en standpunten innemen (en verdedigen).    
 • Met je interpersoonlijke skills weet je anderen te enthousiasmeren om samen te werken aan gezamenlijke doelen. 
 • Je hebt oog en zin voor optimalisaties en het ontwikkelen van ondersteunende tools. 
 • Je bent proactief, creatief en oplossingsgericht denkvermogen. 


Wat bieden we jou?

 • Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur.  
 • We verlonen op masterniveau. Het minimum startsalaris aan 3 jaar anciënniteit bedraagt 3.800 EUR bij voltijdse tewerkstelling.  
 • Dit loon wordt aangevuld met een pakket aan interessante voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …). 
 • Je kan werk en privé gemakkelijk op elkaar afstemmen. De mogelijkheid tot thuiswerk is vanzelfsprekend. 
 • Je wordt tewerkgesteld in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en warme ontmoetingsplek in hartje Brussel. 
 • Je wordt warm onthaald bij je start en wordt daarna ondersteund in je verdere groei in de job. 
 • Tot slot maak je deel uit van een enthousiast team ‘ondersteunende diensten’ die elke dag met passie en gedrevenheid samenwerken.  
 • Een terbeschikkingstelling behoort tot de mogelijkheden en zien wij als een win-win. Ben je tewerkgesteld binnen een lokaal bestuur en op zoek naar een nieuwe uitdaging, dan moedigen wij je aan om te solliciteren.


Interesse?

Laat ons proeven van jouw enthousiasme en motivatie! 
Stel je kandidaat door je CV en motivatiebrief te bezorgen aan Margriet Peeters via personeel@vvsg.be

In de rekruteringsfase worden we deskundig begeleid door Bakkers & Partners. Onze contactpersoon is Stephanie Van Mossevelde, stephanie.vanmossevelde@bakker.be of 0479 73 99 61. 

 

Verloop selectieprocedure:

 1. Na kandidaatstelling volgt er een verkennend gesprek met Stephanie Van Mossevelde 
 2. In overleg met Stephanie zullen we bepalen of er al dan niet een uitnodiging zal volgen voor het selectiegesprek met casus (+/- 60 minuten).  
 3. Als uit het selectiegesprek blijkt dat een samenwerking mogelijk is, zullen we asap het nodige doen om deze concreet te maken. 

 

Meer info

 • over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Marianne Nijs, via marianne.nijs@vvsg.be of 0476 80 59 32. 
 • over de VVSG als organisatie of de loon- en arbeidsvoorwaarden, contacteer Philippe Peremans, HR-specialist talent en ontwikkeling, via philippe.peremans@vvsg.be of 0471 37 89 74.